Üveit Hastalığı Nedir

Üveit Hastalığı Nedir
uveit, gözyuvarının pigment ve kan damarları içeren uvea adlı katmanının iltihaplanması. Uvea iris, kirpiksi cisim ve damarta-baka (koroit) olmak üzere üç bölümden oluşur. Yalnız iris ya da kirpiksi cisim ya da her ikisini birden etkileyen tipi ön uveit, damartabaka ve ağtabakayı (retina) etkileyen tipi arka uveit olarak bilinir. Uveitin nedeni çok ender olarak belirlenebilirse de, virüs enfeksiyonları, aşırı duyarlılık tepkimeleri ya da frengi, verem, sarkoidoz ve romatoit artrit gibi bütün vücudu etkileyen hastalıklarda görülebilir.

Uveit iltihaplı dokunun mikroskopik yapısına göre yüzeyinde küçük yumruların (gra-nülom) oluştuğu granülomlu ya da granülomsuz tipte olabilir. Her iki tipte de görme bozukluğu olursa da granülomlu uveitte ağrı ve ışığa aşın duyarlılık daha fazladır; granülomsuz tipte kesin iyileşme daha kolay ve hızlıdır.

Ön uveitte gözbebeği büzüşür, iris ve korneada hücre kümecikleri toplanır. İrisin gözbebeğini oluşturan kenarlarının merceğe yapışması saydam sıvının akışını engeller. Gözyuvasımn içindeki basıncın artması görme sinirini zedeleyip körlüğe yol açabilir (bak. glokom). Arka uveitte ağtabakanın örselenmesi ve gözyuvasının arka bölümündeki camsı cismin içinde biriken doku kalıntıları bulanık görmeye yol açar. Uveitin başlıca komplikasyonları kanama, merceğin matlaşması ve gözyuvarının atrofiye uğramasıdır.

Bazı vakalarda sağlıklı gözün iltihaplı gözde açığa çıkan pigmentlere karşı aşın duyarlılık göstermesiyle sempatik oftalmi olarak adlandırılan bir bozukluk ortaya çıkar. Bu durumda tedavinin gecikmesi ya da yetersiz kalması her iki gözde de görme kaybına yol açabilir.

Uveit tedavisinde enfeksiyonun ortadan kaldırılması, iltihabın giderilmesi ve her iki gözde net ve kusursuz görmenin yeniden kazandırılması amaçlanır.

Yorum yazın