Urlar ve Kanserler

Urlar ve Kanserler

Neoplazmaya (yeni oluşan dokuya) ait hastalıklar, urların gelişmesiyle ilgili hastalıklardır. Genel olarak belirtileri ortaya çıkaran, aşırı büyümedir. Bu yüzden de, urun asıl nedenleri bilinmediğinden (4), bunlar büyüklüklerine ve oluştukları yerlere göre sınıflandırılırlar.

Urlar, el ve parmaklarda çok görülen zararsız siğillerden, en öldürücü kanserlere kadar değişir. Büyük bir bölümü yavaş gelişir, bedenin başka yerlerine yayılma eğilimleri azdır. Bu tür urlarda hastalığa neden olan, yalnızca urun kendisidir ve urun yeri büyüklüğünden daha fazla önem taşır (5). Sırt derisinin altındaki büyük bir ur zararsız olabilir, oysa sinir gibi önemli bir nazik yapıyı ezen küçük bir ur, o yapının işlevine engel olursa, kötürümlüğe yol açabilir. Sözgelimi, bir işitme siniri uru kendi başına zararsız olmakla birlikte sağırlık yaratabilir.
Yavaş büyüyen, yayılmayan urların tersine, hızlı büyüyen ve bedenin hemen her yanını şarabilen urlar vardır. Bunlar, kanserlerdir. Bu tür bir ur yalnızca içinde meydana gelip büyüdüğü doku üzerindeki zararlı etkileriyle değil, ayrıca sardığı her doku üzerindeki benzer etkileri ile de hastalığa neden olur. Kanserlerin böylesine hızla büyüyüp yayılmaları, onların bu derece ciddi belirtiler meydana getirmelerinin ve çok tehlikeli olmalarının nedenidir.

Kanserde en büyük kurtulma şansı, erken teşhiste olduğu için, hastalığı başlangıç evresinde yakalama yolunda pek çok çaba gösterilmektedir. Bu hastalığa karşı ilaç, ameliyat ve röntgen tedavisinden oluşan üç yönlü bir savaş açılır.

Yorum yazın