Ülserlerin Oluşumu

Ülserlerin Oluşumu

Yemek borusu boğazdan başlar, gevşek bir biçimde bağlı bulunduğu diyaframdaki bir açıklıktan geçerek, mideyle birleşir. Orta yaşlılarda bu bağ zayıflayarak gevşer, midenin bir parçası bu deliğe «kısılır»; bu yarık fıtığı çok görülen bir durumdur. Yemek yenildikten sonra midenin içindeki asit, yemek-borusuna geri gidebilir; acıya ve sonunda da ülserleşmeye neden olur. Yeri nedeniyle bu ağrıya İngilizce «heartburn» (kalp yanması) denilir. Bu, tıpta çok yaygın bir deyim olan «hasta kalbinden şikayet ediyorsa onun midesini incele; midesinden şikayet ediyorsa kalbini incele» sözünün arkasında yatan belirtilerden biridir. Geriye akış, eğilince yada zorlu bir hareket yapınca mide özsuyunun ağza gelmesine neden olabilir. Kimi durumlarda cerrahi müdahale zorunlu olabilirse de, olağan tedavi, zayıflatıcı perhizle birlikte, oturur durumda uyumaktan ibarettir.
«Peptik ülser» (mide ülseri) deyimi, genellikle yemekborusunun en alt ucunda, midede yada onikiparmak bağırsağında bulunan bir ülser için kullanılır (1). Ülserlere midedeki asit ve pepsin enzimlerinin artmasının neden olduğu düşünülmektedir. Bu asit-pepsin karışımı, midedeki müküsün sağladığı normal korumayı ortadan kaldıracak ve sindirim sistemi mukozasını «aşındıracak» kadar kuvvetlidir. Alkol, sigara, üzüntü ve 0 grupu kan tipi ülserin ortaya çıkmasında rol oynar.

Ülserin neden olduğu ağrı, genellikle karnın üst yanında duyulur (5). Ortaya çıkışı yemek zamanlarına bağlı ise de, çoğu kez hastayı gece saat 2-3 arasında uyandırır. Birşeyler yemek, yada asit giderici ilaçlar almak ve kusmak ağrıyı dindirir.

Bütün ülserlerin tıbbi tedavisi, yatak istirahati, hafif yemek, sigarayı bırakma ile antasitler (asit gidericiler) ve meyan kökünden çıkarılan maddeler gibi ilaçların verilmesinin yanısıra, ruhsal  gerginliğin giderilmesini içerir.
Başlıca eksikliğin bir yada daha fazla mineralin, vitaminin yada daha başka ana besin maddesinin kötü soğurulmasının neden olduğu birçok bozukluk vardır. Kötü soğurma ile birlikte kilo kaybı, kansızlık, ishal ve vitamin yetersizliği ortaya çıkabilir.

Yorum yazın