Tümör Nedir – Tümör Çeşitleri

Tümör Nedir – Tümör Çeşitleri Hakkında Bilgiler
ur, tümör olarak da bilinir, bir hücre topluluğunun, bilinmeyen bir nedenle, belirli bir amaca yönelik işlevi olmadan ve durdurulamayacak biçimde çoğalmasıyla ortaya çıkan anormal doku. Normal vücut hücrelerinin boyutlarının artması (hipertro-fi), belirli bir alandaki hücre sayısının artması (hiperplazi) ya da normal hücrenin fiziksel özelliklerinin daha ilkel düzeyde ya da kötü huylu bir hücreye dönüşecek biçimde değişmesiyle oluşur.

Bütün urlar iyi ya da kötü huylu olmak üzere iki grupta incelenir. İyi huylu (selim) urlar, kaynaklandıkları dokununkilere benzer ya da eşi olan hücreler içerir; belirli bir düzen içinde bir araya gelmiş hücrelerin çevresinde sıklıkla lifsi bağdokudan bir kılıf vardır. İyi huylu urlar çevredeki dokulara yayılmadığı gibi, başka bölgelerde metastazlara neden olmaz. Buna karşılık, kötü huylu (habis) urlarda hücre çoğalmasının önüne geçilemez, ur giderek büyümekle kalmaz kan ve lenf dokusuyla vücutta yayılarak ikincil urların oluşmasına yol açar. Hücrelerin boyu, biçimi ve yapısı kaynaklandığı hücrelerden çok farklıdır, görünümleri çok düzensizdir, sıklıkla çevresindeki normal hücrelerin yıkıma uğramasına neden olur.

İyi ya da kötü huylu bütün urların vücuttaki öbür dokular üzerinde olumsuz etkisi olur. Her ur yer kaplayıcı bir lezyon olduğundan çevresindeki dokulara baskı yapar ve sıkıştınr. Özellikle kötü huylu urlarda hücreler bölünüp çoğalmayı sürdürdükçe ur da büyür; çevresine yaptığı baskı sağlıklı dokunun gerektiği gibi işlev görememesine ya da hastalık belirtilerinin ortaya çıkmasına yol açar. Örneğin, beyindeki urlar kafa içindeki basıncın artmasına, buna bağlı olarak da baş ağrısı, kusma gibi belirtilere neden olur. Büyüyen urlar bağırsak ya da bronş gibi içi boş organlann ya da yakındaki damarların tıkanmasına, hatta bu baskıya dayanamayan dokuların yırtılmasına da yol açabilir.

Bazı urlar da normal doku türlerinin aşın miktarda ya da urun kaynaklandığı dokuyla ilgisi olmayan maddelerin salgılanmasına neden olur. Örneğin, pankreastaki Langer-hans adacıklarının i -hücrelerinin urundan salgılanan yüksek miktarda insülin kandaki şeker düzeyini düşürür. Öte yandan akciğerden kaynaklanan bazı kanser türlerinden salgılanan adrenokartikotrop hormon, anti-diüretik hormon ya da paratiroit hormon gibi maddeler hastada Cushing sendromu ya da hiperparatiroidizm belirtilerinin ortaya çıkmasına yol açar.

Normal vücut hücrelerinin anormal biçimde çoğalmaya başlayarak ur haline gelmesindeki etkenler çok çeşitli olmakla birlikte, kesin nedenler ve bu sürecin mekanizması tam olarak belirlenememiştir. Kalıtım, meslek ya da çevreden kaynaklanan kofullar,
çeşitli virüsler, ışınım ve kimyasal maddelerin etkisiyle normal hücrenin DNA’sında ortaya çıkan kalıcı bir değişikliğin ur oluşumunu başlattığı düşünülür. Başlangıçta iyi huylu olan urlar bazı uyaranların etkisiyle zamanla kötü huy kazanabilir; buna karşılık kötü huylu bir urun iyi huylu ura dönüştüğü hiç görülmemiştir.

Urların tedavisinde en sık uygulanan yöntem cerrahi girişimdir; çevresinde kılıfı bulunan ve sınırları belli olan iyi huylu urlar ameliyatla tümüyle çıkarılabilirse de, kötü huylu urlar çevredeki sağlıklı dokunun içine de yayılmış olduğundan ameliyattan sonra sıklıkla vücutta ur hücresi kalır ve yayılmayı sürdürür. Cerrahi tedavinin yanı sıra kemo-terapi ve radyoterapi de ur hücrelerinin yok edilmesinde sık kullanılan yöntemlerdendir.

Yorum yazın