Tiroid ve Hipofiz Bezleri

Tiroid ve Hipofiz Bezleri

Bez bozukluklarının en çok görülen ikinci grupu tiroid bezini hastalandıranlardır. Tiroid hormonunun aşırı üretimi, beden dokularının besin ve enerji gereksemesinin artmasına, ısı üretiminin fazlalaşmasına, kilo kaybına, sinirlilik ve gerginliğe yolaçar . Bu durum ilaçlar yada tiroid ameliyatıyla tedavi edilebilir. Tiroid hormonunun bu bezin rahatsızlığından doğan eksikliği, tembelliğe, duyumsamazlığa, şişmanlamaya ve soğuğa karşı duyarlılığa neden olur. Bu durum ilaçlar yada tiroid ameliyatıyla tedavi edilebilir. Tiroid hormonunun bu bezin rahatsızlığından doğan eksikliği, tembelliğe, duyumsamazlığa, şişmanlamaya ve soğuliği yada az etkinliği neden olur. Bu durum, yaşlılarda ve eskiden tiroidleri aşırı etkin olmuş kimselerde daha fazla görülür. Tedavisi, hergün tiroid hormonu tabletleri almaktır. Büyümüş bir tiroid yada guvatr’a, bu bezin ya aşırı etkinliği yada az etkinliği neden olur. Aşırı etkinliğin bir nedeni, iyottan yoksun besin almadır.

Normal olarak tiroid bezi . beynin tabanında bulunan ön hipofizden salgılanan bir hormonla yönetilir . Tiroid yeterli miktarda hormon üretmiyorsa bu, hipotalamus (beynin bir bölümü) ve hipofiz tarafından saptanır. Hipofiz, normal dengeyi yeniden kurmak üzere, çok miktarda tiroid uyarıcı hormon üretir.

Buna karşılık, hipofizin fazla hormon üretimi, bununla ilgili bir başka bezdeki yetersizliğe bir tepki olmaktan çok, kendi başına bir bozukluk olabilir. Sözgelimi, bir ur varsa, hormon çok fazla miktarda üretilebilir. Çoğu kez hipofizin ürettiği birkaç hormondan yalnızca birinin üretimi artar. Bu tür hipofiz bezi anomalileri, fazla üretilen hormonun ve buna tepki gösteren öbür beden dokularının ve salgı bezlerinin türlerine göre değişir.
Bu tür hipofiz hormonlarından biri, böbreklerin tam üstündeki böbreküstü bezinin bir bölümünü oluşturan böbreküstü kabuğunu etkileyen adrenokortikotrofik hormondur (ACTH). Fazla ACTH, böbreküstü bezlerinin fazla steroid hormon üretmesine neden olur. Sonunda birçok sistem bozulur. Bedende tuz ve su fazlası alıkonur; şeker işlenişi bozulur. Cushing sendromu adı verilen bu bozukluk, ACTH’ın aşırı üretilmesinden ötürü böbreküstü bezlerinin aşın etkinlik göstermeleri durumunda ortaya çıkabilir.

Yorum yazın