Suni solunum cihazı

Sunî solunum aygıtları, dış yolla çalışan aygıtlar (çelik ciğer) ve nefes borusuna hava vererek iç yolla çalışan aygıtlar olmak üzere ikiye ayrılır. Çelik ciğer, art arda bir yüksek bir alçak basınç yaratan bir sisteme bağlı, kapalı ve hava geçirmez bir sandıktır. İçine konulan hastanın göğsü, değişen basınçlara uyarak şişer ve iner; böylece hava hastanın ciğerlerine dolar ve boşalır. Bugün bu tedavi metodunun uygulama alanı daralmıştır. «Zırh» biçiminde yapılmış sunî solunum aygıtlarında sandık yerine bir çeşit göğüs-karm emicisi konmuştur. Nefes borusu içine hava veren solunum aygıtları çok çeşitlidir. Hava, nefes borusuna ve bronş dalları içine doğrudan doğruya nefes borusuna sokulan bir boru ile (ağız yolu, burun yolu veya trakeotomi ile yapılan entübasyonlar) verilir. Bazı hafif aygıtlar, hastanın taşınmasını kolaylaştırdığı veya kısa bir süre yardımcı solunum yaptırdığı (anestezi) için çok faydalıdır; ayrıca bunların elektrik akımına da ihtiyaçları yoktur; gerekli enerji, verilen gazın basmcıyle sağlanır. Kontrol altında uzun zaman yardımcı solunum yaptırma durumunda genellikle Engström veya Cla-ude-Bernard tipi solunum aygıtları kullanılır. Verilecek gazın hacim ve frekansı istenildiği gibi ayar edilebilir; basınç bu iki parametre ve devredeki dirençle orantılıdır.

Nefes borusu içi aygıtların son on sene içinde yaygın olarak kullanılmasıyle, hasta zehirlenmiş, komada ve yaralı insanların reanimasyonunda çok iyi sonuçlar alınmıştır

Yorum yazın