Streptomisin Nedir – Ne İşe Yarar

Streptomisin Nedir – Ne İşe Yarar
streptomisin, toprakta yaşayan Streptomyces griseus adlı mikroorganizma tarafından bireşimlenen antibiyotik. Penisilinden sonra geliştirilen ilk mikrop öldürücü ve verem tedavisinde etkili ilk antibiyotik olan streptomisin, mikroorganizmanın bazı proteinleri bireşimleme yeteneğini bozar. Verem etkeninin yanı sıra zatürree, omurilik menenjiti ve tifo etkeni olan bakteriler de streptomisine duyarlıdır. Hücrelerin kalıtsal maddesinde değişiklik olasılığını artırdığından, önceden duyarlı olan mikroorganizmaların birçoğu streptomisine direnç kazanmıştır.

Yorum yazın