Stein – Leventhal Sendromu

Stein ve Leventhal belirtisi, 1935’te tanımlanan ve şu özellikleri taşıyan belirti:

— anatomik lezyonlar (her iki yumurtalık büyür, çok sayıda kistle dolar, hastalığın çeşitli devrelerinde görülen foliküller, kalın, sedef beyazı renginde, düz ve kıv-rımsız bir kabuk altında toplanır; yumurtalığın hiç bir yerinde sarı cisimlere rastlanmaz);

— klinik belirtiler (çoğu zaman geniş a-ralıklarla olan birkaç âdetten sonra görülen bazen ilkel âdet kesilmesi, ilkel kısırlık, bazı vakalarda şişmanlık ve kıllanma);

— tedavi imkânları (yumurtalıkları kabuklarından kurtarmağa veya köşeli olarak kesmeğe dayanan ve çok iyi sonuçlar veren cerrahî müdahale). Bu hastalığın pa-tojenisi çeşitli yönden ele alınmıştır. Hekimlerin birçoğu bu belirtinin gonad oluşmaması sonucunda ortaya çıktığını kabul eder. (L)

Yorum yazın