Steilwag belirtisi

Steilwag belirtisi

Patol. Gözkapakları yarığının uzaması ve tam kapanmaması; gözyuvarlarının lazla fırlak olması halinde görülür. (Hastalık, avusturyalı göz hekimi Karl Steilwag von Karion’un [1823-1904] adiyle anılır.)

Yorum yazın