Sporotrikoz nedir

Sporotrikoz nedir – Sporotrikoz tedavisi

Rhinocladium veya sporotrichum (sporot-richa) cinsinden mikroskopik bir mantarın yaptığı asalak hastalığı.

— Vet. Köpek sporotrikozu, deri altında gomların veya tanecikli bir peritonitin bu-lunmasıyle belirli hastalık. ¡| At sporotrikozu, deri altmda apseleşen ve beyazımtırak koyu bir irin akıtan düğümlerin bulunma-sıyle belirli hastalık. (Potasyum iyodür en iyi ilâcıdır.)

— ANSİKL. Sporotrikoz’teT, insanda deri altmda şişliklerle kendini gösterir. Kaslara, hattâ kemiklere kadar derinleşebilir. Başlangıçta «gom» halinde görülen bu lezyon-lar tedavi edilmediği zaman ülserleşmeğe başlar. Rhinocladium çeşitli bitkilerin üzerinde yaşadığından, bu mantardan ileri gelen sporotrikoz, bitkilerle uğraşan çiftçilerde ve bahçıvanlarda görülür. Batı Avrupa’da çok sık görülen sporotrikoza A.B.D.’-de ve Güney Amerika’da da rastlanır. Teşhis, kültür yapılarak mantarın tanınması, Widal ve Abrami sporoaglütinasyonu, kültür sUzüntüsUyle yapılan deri içi tepkimesi (sporotrikin) ile konur. İyot ve iyodürlerle yapılan genel ve lokal tedavi etkilidir; mantarlara karşı kullanılan yeni ilâçlar daha da etkilidir. (L)

Etiketler:

Yorum yazın