Sparganoz

SPARGANOZ i. (fr. sparganose). Şeritlerden bir solucanın (Sparganum Manso-ni) kurtçuğunun insanda bulunmasıyle meydana gelen hastalık.

— ANSİKL. Sparganoz’a özellikle Uzakdoğu’da rastlanır. Yerli halkın birtakım tedavi usulleri (hastanın vücuduna derisi yüzülmüş kurbağalar yapıştırmak gibi) bu asalağın bulaşmasını kolaylaştırır. Yüzde 80 asalaklı olan bu hayvanlar, kurtçukların vücuda girmesine sebep olur. Kurtçuklar vücudun çeşitli yerlerinde (özellikle gözde) gelişir ve içinde asalakların bulunduğu fasulye büyüklüğünde urlar meydana getirir. Arseniklerle yapılan tedavi iyi sonuç verirse de, bazı bölgelerde, özellikle bu arada gözde lokalize olan sparganozlar cerrahî müdahaleyi gerektirir.

Yorum yazın