Sondalama nedir – Sondalama ameliyatı

SONDALAMA i. (sondalamak*tan sondalama). Sondalamak eylemi.

— Tıp. Organizmadaki tabiî bir yola bir sondanın sokulması; hem gözlem ve a-raştırma (atardamar, kalp, sidik borusu sondalaması), hem de tedavi (mide borusu, onikiparmak bağırsağı, siyek sondalaması) amacıyle yapılır.

— ANSİKL Siyek sondalaması çok eski zamandan beri bilinen bir metottur; özellikle, siyek daralmasında, had sidik tutukluklarında yaygın olarak uygulanır ve tam bir asepsiyi gerektirir.

Kalp sondalaması çevre toplardamar sisteminin herhangi bir yerindeki bir toplardamardan bir sondanın, önce ana toplardamarlardan birine, oradan sağ kulakçığa, sağ karıncığa, akciğer atardamarı ve akciğer kılcal damarlarına doğru sokulmasıdır. Sonda sayesinde, geçilen her boşluğun içindeki basıncın ve oksijen derişikliğinin ölçülmesi mümkün olur. Sondalama, bazı kalp hastalıklarının teşhisinde yararlıdır. Basıncın artması, ileride bir engelin bulunduğunu gösterir. Sağ karıncıkta basıncın artması, akciğer atardamarı deliğinde bir darlığa veya akciğer-atarda-mar sistemi içinde bir hipertansiyona işaret olabilir. Bu hipertansiyon ise, ya akciğer kılcal damar sistemi içindeki bir engelden veya sol kalp yetersizliğinden, yahut mitral darlığından dolayı akciğer toplardamar basıncının artmasından ileri gelir. Oksijen derişikliğindeki değişiklikleri ise ya dokularda aşırı oksijen tüketiminden ya da atardamar kaniyle toplardamar kanının birbirine karışmasından ileri gelir. Sol boşluklardaki kanın sağ boşluklara geçmesi hallerinde (kulakçık veya karıncıklar arasında delik bulunması), oksijen derişikliği sağ boşluklarda artmış olur. Akciğer atardamarında ve çevre atardamar sistemindeki basınçların ve oksijen doymuşluğunun bilinmesi, kalp verdisini hesaplamağa yarar. (L)

Yorum yazın