Sirkumfleks arter nedir

Sirkumfleks arter nedir

Anat. Yollarının iğri büğrülüğünden ötürü bazı atardamar ve sinirlere denir. (Sirkumfleksus atardamar kolda, biri önde, öteki arkada olmak üzere iki tanedir; bunlar koltuk atardamarından çıkar, pazu kemiğinin üst ucunun etrafını dolaşır. Sirkumfleksus sinir, kol sinir ağından çıkar, arka sirkumfleksus atardamarı izler ve delta kasma giden birçok dala ayrılır. Bacakta da biri önde, diğeri arkada iki sirkumfleksus atardamar vardır; bunlar derin uyluk atardamarından çıkar, uyluk kemiğinin üst ucunun etrafını dolaşır.)

Yorum yazın