Şant nedir

ŞANT i. (ing. to shunt, [su için] yatağını değiştirmek’ten shunt). Patol. ve Cerr. Atardamar ile toplaıdamarın doğrudan doğruya birleşmesi yüzünden bir organdaki kan dolaşımının yol değiştirmesi. Bk. ANSİKL.

— ANSİKL. Patol. ve Cerr. Patolojik olarak şant olayı iki şekil gösterir:

1. kalp veya damarlarda şekil bozukluğu olduğu zaman, kan, bir kanal veya delik yoluyle doğrudan doğruya atardamar dolaşımından toplardamar dolaşımına veya bir atardamar dolaşımından başka bir atardamar dolaşımına (aort ile akciğer atardamarı arasında) geçer; buna benzer olaylar atar-toplardamar anevrizmalarına yol açan yaralanmalar sonucunda da görülebilir;

2. kan oturması olaylarında, organın bir parçası şant meydana getirir; organ içindeki kılcal damarlar genişleyerek kanı olduğu gibi geçirir. Sağlam kalan ve fonksiyonlarını sürdürebilen kısımlar böylece, normal kandan yoksun kalır. (Bu tip şant, özellikle akciğerlerde görülür. Bir tek loba hücum eden kan, iki akciğeri birden kansız bırakarak, ağır hematoz bozukluklarına sebep olabilir.)

Kalp ve damar cerrahîsinde, ameliyatlar sırasında, çalışılan bölgeyi kansız bırakmak amacıyle kanın çeşitli dolaşım yollarında sun’î kalp akciğer aygıtlarıyle veya doğrudan doğruya şantlar meydana getirilir, (t*)

ŞANT i. (ing. shunt). Malzeme. Dumanların geri dönmesini önleyecek şekilde birçok boruyu bir tek boru halinde birleştiren prefabrike duman borusu. (Bu boruların inşaatlarda kullanılmasıyle yerden büyük kazanç sağlanır).

Etiketler: , ,

Yorum yazın