Salgın Ve Tropikal Hastalıklar Hastanesi

Salgın Ve Tropikal Hastalıklar Hastanesi (1966):

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü için Orta-Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Proje ve Araştırma Enstitüsünce 1966 yılında hazırlanmıştır. ( Kuran, 1964)

Salgın ve Tropikal Hastalıklar Hastanesi, Bakırköy Akıl ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin kuzeyinde, Londra Asfaltı üzerinde, cephesi 100 metre, derinliği 280 metre olan çamlık ve bağlık bir alanda inşa edilmiştir. Hastane esas girişi Londra Asfaltı’ndan verilmiş, servis girişi Akıl ve Sinir Hastalıkları Hastanesine giden yola bağlanmıştır. ( Kuran, 1964)

Hastanenin ana elemanı laboratuarlardır. Bunlar bir grup halinde merkez bloğun orta yerine, üstten tabi ışık alacak biçimde yerleştirilmiş, laboratuar ünitesinin bir yanına hasta koridoru, öbür yanına taburcu koridoru konulmuştur. İdare ve klinik girişleri binanın cephesinde yanyanadır. Böylece hastaneye giren ve çıkanların bir noktadan kontrol edilmeleri sağlanmıştır. Hasta bakım ünitelerinde merkezi hemşire istasyonu sistemi uygulanmıştır. ( Kuran, 1964)

Şekil 39’da görüldüğü gibi hastanenin özelliği göz önünde tutularak tek sirkülasyon çekirdeği etrafında toplanan dikey bir yapıya gidilmemiş, septik ve aseptik alanları ayrı tutulmalarını sağlamak amacıyla bina, genel servisleri içinde toplayan merkez bloğuna bir noktadan bağlı üniteler halinde tasarlanmıştır. ( Kuran, 1964)

Şekil 39’da görüldüğü gibi bir kenarı 18.40 molan kare biçimindeki hasta bakım ünitelerinde, bokslar ve odaların iç duvarları döşemeden tavana kadar camekan olarak yapılmış ve hemşirenin oturduğu yerden hastaları görebilmesine imkan verilmiştir. ( Kuran, 1964)

Şekil 39. Salgın hastalıklar Hastanesi Normal Kat Planı.
Kaynak : Kuran, Abdullah., 1964, “Salgın ve Tropikal Hastalıklar Hastanesi” Mimarlık Dergisi sayı : 3 , s. 63

Mutfak, çamaşırhane, dezensektizasyon ve dezenfeksiyon servislerinde çalışan personelle teknik personelin hastane içinden septik alana geçebilme imkanı yoktur. Yemek ve temiz çamaşır özel tertibatlı pencerelerle hasta bakım ünitelerine verilmekte, kirliler yine aynı şekilde geri alınmaktadır. Hasta bulaşığı kat ofislerinde yıkanmakta, çöp ve mikroplu eşya her kata şütlerle irtibatlı çöp yıkama tesisatı tarafından derhal yıkanmaktadır. ( Kuran, 1964)
Hastanede bodrum kat yoktur. Alt kat zemin üzerinde düşünülmüş ve arşiv ile depo hacimleri dışında her odanın tabi ışık alması sağlanmıştır. ( Kuran, 1964)

Yorum yazın