Şah damarı nedir

Şah damarı nedir

ŞAHDAMARI blş. i. (fars. şâh ve türk. damar’dan). Anat. Kanı başa ve yüze götüren aort dallarına denir. || Şahdamarı cisimciği, ana şahdamarının ikiye ayrıldığı noktada, şahdamarı sinir ağına bağlı küçük sinir organı. (Şahdamarı cisimciği atardamar basıncının ayarlanmasında önemli bir rol oynar; burada teşhisi ve ameliyatla çıkarılması güç urlar oluşabilir.) || Şahdamarı delikleri, aynı yolun delikleri. [| Şahdamarı kanalı, şahdamarının kafatasına girmesini sağlayan iki kıvrımlı kemik yolu.

Şahdamarı oluğu, boyunda, sternoklei-omastoyidin arkasında, dıştan iç boyun toplardamarının, arkadan akciğer mide sinirinin, içten ana şahdamarı (alttan) ve iç şahdamarının (yukarıdan) geçtiği boşluk.
II Şahdamarı siniri, üst boyun sempatik sinir düğümü dalı; iç şahdamarının arkasından yukarı doğru çıkar ve onun etrafında şahdamarı sinir ağı’m meydana getirir. (Bu sinir ve sinirağı boyun sempatiğini baş sempatiğine bağlar.)

— DEY. (Birine) Şahdamarından yakın olmak, çok samimî dostu olmak.

— ANSİKL. Anat. Şahdamarı denen atardamarlar her iki tarafta üçer tanedir: ana, iç ve dış.

Sağ ana şahdamarı kol-baş atardamarının göğüsten çıktığı yerden doğar. Sol ana şahdamarı doğrudan doğruya aort kemerinden çıkar. Her iki ana şahdamarı hemen hemen dikine olarak tiroit kıkırdağının üst kenarına kadar ilerler. Bu yol boyunca iç boyun toplardamarı ve akciğer mide siniri ile beraber gider; tümünü sternokleidomastoyit örter. Ana şahdamarı hiç bir yan dal vermez. iki uç damara ayrılır: iç ve dış şahdamarı.

Dış şahdamarı’mn yan dalları (üst tiroit, dil, yüz, yükselen yutak, artkafa, kulakar-dı atardamarları) ve uç dalları (yüzeysel şakak, üstçene atardamarları) ile yüzün büyük bir kısmını kanla besler. İç şahdamarı önce ana şahdamarının yolu boyunca ilerler, sonra şahdamarı kanalından geçerek kafatasına girer, kovuk sinüs içinde yoluna devam eder ve dört uç dala ayrılır: ön beyin atardamarı, birleştirici arka atardamar, ön damartabaka atardamarı ve orta beyin atardamarı. İç şahdamarının önemli yan dalı bir tanedir: göz atardamarı. Bu şekilde iç şahdamarı tümbeyin atardamarlarının büyük kısmını rahatça besler.

— Patol. Şahdamarlarında çok ağır sonuçlar verebilecek yaralar ve öteki atardamarlarda görülen atardamar ve atar-toplarda-mar anevrizmaları meydana gelebilir. Şahdamarı yaralanmaları, dış şahdamarın-kiler hariç, çok tehlikelidir. Kanamadan başka ağır sinirsel bozuklukları önlemek i-çin damar, kan akımını sağlayacak şekilde dikilmelidir

Etiketler:

Yorum yazın