S.S.K Beyoğlu Hastanesi

S.S.K Beyoğlu Hastanesi (1963):

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından 1963 yılında açılan genel yarışma sonucu Şekil 44-45’te görüldüğü gibi Mimar Güntekin Aydoğan, Mimar Osep Sarafoğıu, Mimar Nişan Yaubyan hazırlamış olduğu proje seçilmiş ve tatbikat projelerinin hazırlanmasına geçilmiştir.Yatak sayısı 900, inşaat alanı 36730 m’dir. ( Aydoğan, 1970)

Şekil 44. S.S.K Beyoğlu Hastanesi Vaziyet Planı.
Kaynak: Aydoğan, Güntekin., 1970, “ S.S.K.” Beyoğlu Devlet Hastanesi” Mimarlık Dergisi, sayı : 2. s. 48

Şekil 45. S.S.K Beyoğlu Hastanesi Enine Kesiti.
Kaynak: Aydoğan, Güntekin., 1970, “ S.S.K.” Beyoğlu Devlet Hastanesi” Mimarlık Dergisi, sayı : 2. s. 49

‘Kullanılan malzemeler;

a- Döşemelerde; yerinde dökme mozaik / marley / şap
b- İç duvar ve tavanlarda;sıva / plastik badana / yağlı boya / fayans
c- Çatıda; alüminyum levha kaplama / karo mozaik
d- Doğramalar; çıralı çam / demir-alüminyum kullanılmıştır.’ ( Aydoğan, 1970, s:48)

Ancak Devlet Planlama Teşkilatı’nca kabul edilen yatak başına düşen inşaat alanı sınırının geçildiği görülerek idarece program kısıtlamasına gidilmiş, bu arada ameliyathaneleri sayısında azalma yapılmıştır. Evvelce dört katta tekerrür eden ameliyathaneler tek grup halinde bodrum katında düşünülmüş, müelliflerin bu teklifi idarece de kabul edildiğinden bu fikrin tatbiki bu hastanede mümkün olmuştur. ( Aydoğan, 1970)

Ayrıca yarışma projesinde mevcut yer altı servis bağlantısı koridorları kaldırılmış; beş kat ve üç tünelli olan hasta yatak bloğu sekiz kat, iki bakım üniteli ve tek çekirdekli hale getirilmiş böylece 8.000 m”lik bir tasarruf sağlanmıştır. ( Aydoğan, 1970).

İnşaat süresince idarece yatak sayısı artırılmak istenmiş, bu sebeple üçüncü bir bakım ünitesi bloğu batı yönüne eklenmiştir

‘Bu hastanenin diğer tam teşekküllü devlet hastanelerine nazaran değişik özellikleri şunlardır;

a- Dışa açık poliklinik yerine hastaneye yatacak veya yatmakta olan hastalara hizmet verecek muayene odalarını içine alan küçük bir poliklinik.
b- Kanser hastalığı teşhis-tedavi ve bakım ünitelerinin bulunmasıdır.(Aydoğan,1970, s:48)

Projeden tatbikata geçildiğinde idarenin anlaşılmaz tutumu neticesinde kontrollük proje müelliflerine verilmemiş ve bir takım keyfi değişiklikler ve iptaller yapılmıştır. ( Aydoğan, 1970).

İç avlu düzenleri tamamen kaldırılmış, bahçe tanzimi projesi yaptırılamamıştır. Hastanenin açılmasından hemen sonra yöneticilerin ‘inşaat ve imar faaliyetleri başlamamış; arada burada eklentiler gözükmüştür. Bunun yanı sıra hastane çalışmasına ters düşen kısıtlamalara gidilmiş, mesela ana giriş kapısı kapatılarak hastaları ve ziyaretçilerin ancak servis kapısından giriş çıkışlarına müsaade edilmiştir. ( Aydoğan, 1970).

Etiketler: , , , , , ,

Yorum yazın