S.S.K Ankara Çocuk Hastanesi

S.S.K Ankara Çocuk Hastanesi (1966):

Sosyal Sigortalar Kurumunun, Ankara Dışkapı’daki mevcut hastanesine ek olarak inşa edilen hastanenin avan projeleri1966 yılında,kurumca düzenlenen bir yarışma sonucunda elde edilmiştir. Yarışmayı Yüksel Erdemir kazanmıştır. Tüm yapı 11.000 metrekaredir. (Erdemir,1970)

Şekil 41’de görüldüğü üzere; 200 yataklı olarak programlanan yapı, bağımsız olarak çalışacak şekilde, idare, poliklinik, operasyon, intaniye, mutfak, çamaşırlık ve hasta bakım ünitelerinden oluşmaktadır.

Şekil 41. S.S.K. Ankara Çocuk Hastanesi Vaziyet Planı.
Kaynak: Erdemir, Yüksel., 1970, “S.S.K.” Anakara Çocuk Hastanesi, Mimarlık Dergisi, Sayı: 3.s.42

Şekil 42’de görüldüğü üzere; idare ve poliklinik, operasyon ve intaniye üniteleri zemin katta planlanmıştır. İlk yardım servisi, operasyon bloğu içinde çözümlenerek gerekli ilişkiler en kısa şekilde sağlanmıştır. İntaniye bloğu, zeminde düzenlenerek hasta ziyaret sirkülasyonu kolaylaştırılmıştır. Hasat bakım üniteleri üst katlarda, tek istasyon olarak yükselmektedir. Mutfak çamaşırhane ve morg servisleri bodrum katta bir servis avlusu ile beslenecek şekilde çözümlenmiştir. (Erdemir,1970)

Şekil 42. S.S.K. Ankara Çocuk Hastanesi Giriş Kat Planı.
Kaynak: Erdemir, Yüksel., 1970, “S.S.K.” Anakara Çocuk Hastanesi, Mimarlık Dergisi, Sayı: 3. s.43

20 Ocak 1967 tarihinde başlayan projelendirme safhası 12 Temmuz 1968’de tamamlanmıştır. 1968’de ihale edilen yapı 1973’te tamamlanmıştır.

Yorum yazın