Röntgen muayenesi

Röntgen muayenesi, X ışınlarının tıbbî teşhiste uygulanması. (Röntgen muayenesi, X ışınlarının organik dokular tarafından eşit olmayan derecelerde emilmesine dayanır. Eşit olmayan bu geçiş, radyolojik gölgeler meydana getirir: bunlar ya fluoresan bir ekranla [radyoskopi] ya gümüş tuzlarının fotoğraf filmi üzerinde indirgenmesiyle [radyografi] değerlendirilir, incelenecek doku ile çevresindeki doku arasında X ışınlarını geçirmede bir fark yoksa, saydam olmayan kontrast maddeler kullanılır.)

Yorum yazın