Rifamisin

Rifamisin

Yarı sentetik özgün bir antibiyotik; kimyasal yapısı diğer hiç bir antibiyotik familyasına benzemez ve pek çok çeşidi vardır.

Rifamisin’in yalnız biri, Strep-tomyces mediterranei’den çıkartılan rifamisin B natüreldir. Başlıbaşına hiç bir etkisi bulunmayan bu madde oksitlenmeyle rifa-misin O’ya dönüşür; bu da hidroliz yoluyle rifamisin S haline geçer; indirgenme yoluyle bundan da rifamisin SV elde edilir ve ancak bu rifamisin tedavide kullanılır.

Rifamisin’in başlıca özelliği karaciğerde önemli miktarda öd süzülmesini sağlaması ve diğer bütün antibiyotiklerle çapraz direnç göstermemesidir. «Gram pozitif» denen koküs ve basillere, özellikle streptokoklara, enterokoklara, pnömokoklara, difteri basiline, hattâ direnç gösteren ve penisilinaza sebep olan stafilokoklara karşı etkilidir.

Etiketler: ,

Yorum yazın