Rhesus Faktörü Nedir

Rhesus Faktörü Nedir

1941’de A.B.D’li Landsteiner ve Wi-ener’m Hindistan’da yaşayan rhesus maymununun kan serumundan yararlanarak buldukları kan özelliği (simgesi Rh) [Rhesus faktörü de denir].

Rh sistemi, ABO sistemiyle birlikte kanın sınıflandırılmasında kullanılan başlıca iki sistemden biridir. Landsteiner ve Wiener bir rhesus maymununun kanun bir tavşana şırınga ettiler ve tavşanın kanında, maymunun kamndaki alyuvarları aglüti-nasyona uğratan aglütinojenlerin ortaya çıktığını gözlemlediler (tavşanın kam böylece antirhesus olmuş oluyordu). Landsteiner ayrıca antirhesus serumunun aynı biçimde, kimi insanların kanındaki alyuvarları da aglütine ettiğini buldu ve böylece bu kanların maymunun kanma benzer bir etkene sahip olduğunu kanıtladı. Bu nedenle, bu tür kanlara Rhesus pozitif (Rh+), bu etkene sahip olmayanlara da Rhesus negatif (Rh’) dendi.

Bu iki kategori kan arasında, bazı kan nakli kazalarını ve dölüt-anne kan uyuşmazlığını açıklayan bağdaşmazlıklar vardır. Bunlar, çocuk için zararlı olabilir ve yeni doğan çocukta, kan hastalığına neden olabilir. Bu hastalık, babanın Rhesus’u pozitif olmasına karşılık, kendi Rhesus’u negatif olan hamile kadınların çocuklarında görülür. Gerçekte, Rhesus tipi kalıtsaldır ve Rh’ özelliği Rh~ özelliğine baskındır. Bir birey iki Rh+ (Rh’ + Rh’) genini taşıyabilir; o zaman ona homozigot denir; ya da bir Rh+ ve birRh'(Rh’ baskın Rh ) genini taşır, o zaman da heterozigot diye adlandırılır. Homozigot bir baba Rh bir kadınla birleşirse, tüm çocuklar Rh+ olacaktır. Baba heterozigo.t-sa, çocukların % 5()’si anne gibi Rh’ olacak ve o zaman kan uyuşmazlığı kazaları tehlikesiyle karşı karşıya kalınmayacaktır.
RHESUS SİSTEMİ

Bununla birlikte, aııtiRh’ antikorları, Rh’ hamile bir kadında o kadar çok yavaş ve azar azar gelişir ki, durumların hemen hemen tümünde birinci gebelik normal olarak cereyan eder, aksaklıklar ancak gebelik sayısının artmasıyla kendini gösterir. Ama bazı durumlarda (sözgelimi, daha önce çocuk düşürme olduğunda ya da anne daha önce kendi kanının Rh’ yada Rh’ olduğunun farkında olmaksızın, Rh’ kan aldığında) birinci gebelikten başlayarak bozukluklar ortaya çıkar. Bu nedenle, bütün kan nakillerinde, hazırlık önlemlerine titizlikle uyulması gerekir. Rhesus etkeni, genetik olarak aralarında bağlanmış birçok antijen yapısı içeren ama hepsi zorunlu olarak alyuvarların yüzeyinde bulunmayan karmaşık Rhesı sisteminin bir bölümüdür. Bu sistemi başlıca altı etkeni C, c, E, e, D (esi Rh etkeninden başka bir şey değildi, ve d harfleriyle gösterilir. Genellik! yeni doğmuş bir bebeğin kan hastal ğmdan sorumlu olan bu D etkenidi; C ve E etkenleri ikinci derecede önemlidir.
Rhesus negatif olan ve çocukları Rh olan çok doğum yapmış bir kadın, ha ta hiçbir aksaklık göstermemiş olsa b le, düzenli olarak gözetlenmelidir. Çe şitli testler, aglütininler ya da antiR antikorlarının oranım gözetmek ve dc lütteki hastalığın başlangıcını ortay, çıkarmak olanağı verir. Kadın bir ba kımdan zaten aksaklıklar gösteriyoı sa, dölütün hastalığa yakalanma teb likesi daha önemlidir. Kimi ke hamileliği durdurmak gereke bilir.

Kan hastalığı doğum sırasında teşhis edildiğinde, yeni doğmuş bebek, kanı nm değiştirilmesi yoluyla kurtanlabilir.

Yorum yazın