Revir nedir

Revir nedir

(alm. Revier, sınırlı bölge, hasta koğuşu’ndan). Okul, kışla v.b. yerlerde hastalar için ayrılmış bölüm: Şimdi revirdesiniz. Tamam! Artık yüreğim rahat (Kemal Tahir). Baygınlık geçiren Öğrenciyi revire kaldırdılar.

— Ask. Herhangi bir birlik doktorunun hastahaneye göndermeyi gerekli bulmadığı hafif hastalarla, ayakta tedavisi mümkün olan erbaş ve erlerin bakım ve tedavileri için her kışla veya garnizonda bulunan sağlık bakım ve tedavi yerine verilen ad. (Buradaki sağlık araç ve gereçlerinin korunması, hastaların bakımı ve hastahane sistemlerinin uygulanması, alay veya birlik baştabibi tarafından yürütülür. Bu amaçla revirlerde birliğin sıhhiye assubayı, erbaş ve erleri de görevlendirilir.)

Yorum yazın