Retina Nedir

Retina Nedir

Gözün dibinde bulunan ve görme siniri tellerine bağlı sinir hücrelerinden oluşan ışığa duyarlı zar. Eşanl. Ağ tabaka

— Deneysel psikol. Retina (ağ tabaka) aykırılığı, aynı nesnenin retinadaki iki imajı arasındaki fark. (Deneğin bir gözü önüne konan dumanlı cam sayesinde sunî bir retina aykırılığı yaratmak mümkündür: buna Pulfrich olayı denir.)

Retina, dış yüzü damar tabaka ile örtülü, saydam, ince bir zardır. Görme sinirinin yayılıp dağılmasından ve görme duyusu hücrelerinden meydana gelir. Görme siniri, göz küresinin arka kutbunun biraz iç tarafından girer, gözün çeşitli zarlarını deler ve işte ışığa duyarlı olmayan (kör nokta) bir kabarıklık meydana getirir. Gözün ön arka ekseni üzerinde (görme ekseni) sarı leke denilen bir çukur vardır; burası retinanın ışığa en duyarlı kısmıdır.

Retina, dıştan içe doğru şu üç tabakadan meydana gelir: 1. koniler ve çomaklar tabakası; koni ve çomak şeklindeki hücreler sadece şekil bakımından değil, görev bakımından da birbirinden farklıdır; meselâ çubukların ışık şiddetine veya miktarına, konilerin ise ışık dalga boyuna, yani renklere duyarlı olduğu sanılmaktadır. Çomaklar ayrıca damar tabakadan gelen bir pigment ile kırmızıya boyalıdır; bu renk ışıkta kaybolur, karanlıkta yeniden belirir; 2. iki kutuplu nöronlar tabakası; bu tabakadan çıkan dallar konilerle çomakların diplerini sarar; burada ayrıca görme hücreleriyle duyu nöronlarını birbirine bağlayan yatay nöronlar vardır; 3. çok kutuplu nöronlar tabakası; bunlar merkez duyu nöronlarıdır; aksonları görme sinirinin tellerini meydana getirir.

Retinada en sık görülen hastalıklar retinit, atrofi ve dekolmandır.

Yorum yazın