Psikosomatik Bozukluk Nedir

Psikosomatik Bozukluk Nedir

Konusu bilinçli ya da bilinçsiz ruhsal yaşamla organik belirtiler olan hastalıklar arasındaki ilişkileri incelemek olan hekimlik dalı.

Hippokrates’ten beri hekimlikte, hastayı ya da rahatsız bir kişiyi,hem bedeni [soma], hem de ruhu [psykhe) hasta bir insan olarak algılamak geleneği sürmektedir.

Psikanaliz hareketinin iki önemli kişisi bu alanda en ilginç katkıları gerçekleştirdiler. 1866-1934 yılları arasmda yaşamış olan Grodeck, verem ve kanser gibi organik hastalıkların derinlerdeki kökenini oluşturan baskılanmış libido itkilerini tanımlamak için ilk kez “O” (das Es ) terimini kullandı. Wilhelm Reich, bazı nevroz bozukluklarının toplumsal ve siyasal boyutu üstünde durdu; böylelikle de laboratuvar hayvanlarında oluşturulan“ ülserler”i araştıranlara öncülük etti.
S.S.C.B’nde beyin kabuğuyla organ hastalıkları arasındaki ilişkiyi inceleyen bir hekimlik gelişti: Buna beyin kabuğu-iç organ hekimliği adı verilir. Bu varsayıma yakın bir yaklaşım da Anglosaksonların stres (zorlanma) kavramı üstüne dayandırdıkları yaklaşımdır.

Fiziksel etkenlerin yanı sıra, duygu, heyecan ve toplumsal etkenlerin de önemli yer tuttuğu hastalıklarda psikosomatik bir köken gözlenmektedir. Bu hastalıklar arasında astım, mide ülseri, atardamar yüksek basıncı ve kalp kası enfarktüsü (ya da miyokard enfarktüsü), sedef hastalığı, glokom.
değişik davranış bozuklukları (az bı sin alma ya da tersine aşırı şişmaı lık) ve çok sayıdaki cinsel rahatsızlıklar sayılabilir:

Psikosomatik hastalıklara uygulana geleneksel psikanaliz tedavisinin sı nuçlarına daha az iyimser gözle bi kılmaktadır, buna karşılık, çok sayıd ve uyumlu yaklaşımlar daha uygun görünmektedir. Hekim, tedaviye di nük yaklaşımların eşgüdümünü sağli maktadır; bu yaklaşımlar arasınd psikoterapi, tıbbi-cerrahi girişimle gevşetme tedavileri, kaplıca tedavilı ri, vb. sayılabilir. Hastalara grup tedavisi uygulanması nedeniyle bu hı kimliğe toplumsal psikosomatik hı kimlik denmektedir.

Yorum yazın