Plastik Cerrahi Nedir

Plastik Cerrahi Nedir

Plastik Cerrahi NedirOrganların işlevsel ve estetik onarımıyla ilgilenen cerrahi dalı.

Plastik cerrahi travmaya bağlı ya da doğuştan bozunların, oluşum kusurlarının onaranıyla ilgili olduğu kadar, estetikle de ilgilenir ve normal bir anatomik yapının görünümünü güzelleştirmeyi amaçlar. Ama yaşamsal geleceğin en önemli konu olduğu genel cerrahiden (Bkz. CERRAHİ) farklı ilkelere dayanır. Bu nedenle, çoğu kez, plastik cerrahi girişimleri birden fazla seansta yapılır.

 

 

 

ÖZEL AYGITLAR

Genel cerrahinin aygıtlarına, plastik cerrahide ince dişli pensler, ameliyat alanındaki kam emmek için ince kanüller, çok ince kan durdurucu pensler, genellikle eğri, yuvarlak ya da üçgen kesitli zedelemeyen dikiş iğneleri, ipek, naylon, tergal, katküt gibi dayanıklı, ince dikiş iplikleri vb. eklenir. Önceden titizlikle çizilen kesilecek hat, mümkün olduğu kadar gizlenmeli (saçların arasında ya da kıllı bölgelerde, kulak arkalarında, burun veya dudakların içinde) ya da ciltteki doğal kıvrımları izlemelidir. Ulaşılması gereken, ideal çizgisel bir nedbedir (yara izi). Bu amaçla kesi, gergin tutulan cilt yüzeyine dik yapılmalıdır. Çıkarılacak bölge, iğ, dörtgen ya da zikzak biçiminde çıkarılabilir. Dikişler ya tek tek ya da devamlı olarak yapılır. Kesinin köşeleri ve yara dudaklarının karşılıklı gelmesi için özel önlemler alınır. Bazı bölgelerde erken gevşetilen ve alman agraflar ya da kesinin küçük olduğu durumlarda saydam yapışkan bantlar kullanılabilir. Pansuman her zaman cerrahın kendisi tarafından yapılır. Doku yitimi durumlarında yamalar (organ nakilleri) gerekli olur.
ESTETİK CERRAHİ

Estetik cerrahi önemli bir kusurun ya da hasta tarafından önemli kabul edilen bir bozukluğun düzeltilmesini amaçlar. Cerrah kusuru önemsiz kabul ederse ya da hastanın ruhsal dengesini iyi görmezse, girişimi yapmayı reddedebilir.

Yüzde, gözkapakları, gözkapaklarındaki torbalanmalar, kırışıklıklar düzeltilir; çenedeki yarıklar, alındaki dikey ya da yatay kırışıklıklar, düşük kaşlar onarılır. Bu girişimlerden iyi, kahcı sonuçlar alınır (genellikle yıllarca dayanırlar). Söz konusu girişimleri 40 yaşından önce yapmamak ve tüm yaşam süresince 2 ya da 3’ten fazla yüz derisini gerdirmemek gere kir. Burunda girişim çok karmaşı olup, 18 yaşından önce yapılmama! dır. Düzeltme, dışbükey burunlara çok uzun ya da basık burunlara, uc iri burunlara uygulanır. Sonuçlar genellikle iyi olup, kalıcı görünüm girşimden ancak aylar sonra elde edilir. Kulaklara gelince, yelken kulaklara uygulanan girişimler basittir ve iyi sonuç verir. Ameliyata erken yaşta (7 yaşında) karar verilir. Ruhsal olarak sıkıntı yaratan, meme hacim ve biçim bozuklukları çoğu kez düzeltilebilir. Bununla birlikte, girişim güç olup, uygulanmaması gereken durumlar belirlidir. Gerçekten de meme, kendisini çevreleyen doku gibi damar bakımından çok zengin bir salgı bezidir. Bu nedenle kanama ve doku ölümü tehlikesi bulunduğu unutulmamalıdır. Meme büyüklüğü, sarkıklığı ve bakışım bozukluğu ameliyat edilebilir. Küçük memeler ya komşu bir bölgeden alınan deri ve yağ nakilleriyle ya da özel bir yöntemle korunmuş deri nakilleriyle veya plastik maddelerden yapılmış protezlerle düzeltilir. Hiçbir zaman 17 yaşından önce ameliyat yapılmaz.
Karında, şişmanlıktan ya da fazla doğum yapmış olmaktan kaynaklanan yağ fazlalığı ve cilt sarkıklığı, her zaman 50 yaşından önce ameliyat edilmeli, fazla doku çıkarılmalı ve şişmanlık durumunda önce tıbbi tedavi uygulanmalıdır. Bu girişimde göbek,yerine oturtulur ve yara izi hemen hemen görülmez. Bacakların iç yüzündeki yağ toplaşmaları gerçek bir şikayete yol açtıklarında alınabilirler, ama orta düzeyde bir estetik sonuç elde edilir. Deri cerrahisi, biçimsiz nedbeler, benler, damar urları, kistler, dövmeler gibi çeşitli cilt bozunlarıyla ilgilenir.

ONARIM CERRAHİSİ

Onarım cerrahisi, bir travmadan sonra yapılan acil onaranları kapsadığı gibi, oluşum kusurlarının düzeltilmesini de içerir. Acil cerrahi son derece naziktir çünkü yaradaki yabancı cisimler ve çoğunlukla yaranın altında bulunan kırık nedeniyle enfeksiyon tehlikesi büyüktür. Bu durumda onarıcı girişimin hiçbir estetik amacı yoktur ve bu amaçla yapılacak bir ikinci girişime en az 6 ay sonra başvurulmalıdır. Burnun kopması durumunda, kaza 3 saatten daha az bir süre içinde olmuşsa burnun yerine takılmasına çalışılır. Burun kırılması halindeyse burna biçim verip alçılamadan önce yerinden kaymış kemik parçaları yerleştirilir. Aynı yöntemle kulak, dudak ve gözkapakları da onarılabilir. Sık sık düzeltilen oluşum kusurları arasında tavşan dudağı ve cinsel organların oluşum bozuklukları da sayılabilir.»

Yorum yazın