Penisilin

Penisilin Nedir – Penisilin Hakkında Bilgi

Penisilin NedirBir asklı mantar olan Pénicillium notatum’un üretim ortamından elde edilen ya da yapay bireşim yoluyla üretilen bakteri öldürücü kuvvetli ilaçların ortak adı. Ernest Duchesne (1874-1913) 1897’de hazırlamış olduğu tezde (Küf Mantarları ile Mikroplar Arasındaki Karşıtlık) sağlık korumasında ve tedavide kullanılabilecek olan Pénicillium gla-ucum’u ilk kez öne sürdü. Öte yandan, Alexander Fleming, 1928’de üretim ortamlarına stafilokokları ekmiş ve bu ortamlardan birinin küf mantarlarıyla bulaşmış olduğumu, küfün (daha sonra bu mantarın Pénicillium nota-tum olduğu belirlendi) çevresindeyse üremiş olan mikropların yıkıma uğradığım gözledi. Küf mantarını ayıran araştırmacı, mantarı öbür mikroplar üstünde de denedi ve aynı olayı saptadı.

Mantar tarafından salgılanan etkjn maddeye penisilin adı verildi. Fleming uygulamayı pansumanlar için önerdi. Daha sonra unutulan bu buluşun yeniden güncellik kazanması 1940 yıllarına raslar.

Doğal penisilinler, genellikle Pénicillium notatum’un üretim ortamlarından elde edilen penisilin türevi olan sodyum, potasyum, baryum ve kalsiyum tuzlarıdır. Kullanılan doğal penisilin biçimleri penisilin F. dihidrope-nisilin F, G, K, O, V, X biçimleridir; bunlar saf halde sulu eriyikler içinde sabittirler, saf olmayan biçimlerse sabit değildir, ısıya, alkalilere, asitlere, penisilinaza duyarlıdırlar; bazı mikroplar, özellikle de stafilokoklar tarafından salgılanan bir enzim olan pe-nisüinaz, penisilini yıkıma uğratır. Buna karşılık, bireşimsel penisilinlerin büyük çoğunluğu penisilinaza direnç gösterir.
Uluslararası penisilin birimi {Oxford birimi ya da Florey birimi), günümüzde, Washington’da saklanan 0,8 mik-rogramlık örnek bir penisilinin antibiyotik etkinliğiyle belirlenir.

ÜÇ GRUP PENİSİLİN

Bütün penisilinlerin ortak bir kimyasal çekirdeği, yani beta-laktamin çekirdeği vardır; bu yüzden penisilinler, beta-laktaminler ailesine katılırlar. Günümüzde penisilinler üç grupta sınıflandırılmaktadır: “Normal’’ penisilinler (Gram(+I bakteriler ve Gram1’’ koklar üstüne etkirler, ama stafilo-koklarm salgıladığı penisilinaz enzimiyle yıkılırlar); “stafilokok karşıtı” penisilinler (aynı tür mikroplar üstünde etkilidirler, ayrıca stafilokoklarm salgıladığı penisilinaza dayanıklıdırlar); “geniş spektrumlu” penisilinler (yukarıdakilerden farklı olarak bazı Gram1 ’ basiller üstünde de etkilidirler ve penisilinaz enzimine dayanıklıdırlar).

BAKTERİ ÖLDÜRÜCÜ İLAÇ

Penisilinler mikrop öldürücüdürler, Bakteri üstünde molekül düzeyinde etki gösterir ve bakteri çeperinin yapımını engelleyerek yıkımına yol açarlar.

Penisüinler hastaya damar içi, kas içi, ağız ya da makat yoluyla verilirler ve dolaşım yoluyla bedene dağılırlar. Bazı penisilinler karaciğerde yoğunlaşarak safrayla, öbürleriyse böbrekler ve idrar yoluyla dışarı atılırlar. Tedavide başlıca üç ilkeye uymak gerekir: 1. Tedaviye başlama dozu yeterli olmalıdır; 2. yinelenen dozlarla bedende yeterli miktarda ilaç sabit tutulmalıdır; 3. tedavi süresi yeterli uzunlukta olmalıdır.

Penisilinler kendi aralarında ya da sülfamitler ile birleştirilerek daha etkin hale getirilirler. Buna karşılık, öbür bazı antibiyotiklerle birleştirilmeleri çoğunlukla yararsız, hatta zararlıdır. Zararlı etkileriyse öbür antibiyotikler gibidir.

Yorum yazın