Parkinson Hastalığı Nedir

Parkinson Hastalığı Nedir

Beynin, çok özel bazı bölgelerinde yozlaşmalara yol açan yangılar sonucunda ortaya çıkan ve titreme, kas katılığı, istemli hareketlerde azalmayla kendini belli eden hastalık. Genellikle yaşlanmaya bağlı olan Parkinson hastalığı bazen beyin iltihaplarından sonra da görülebilir. Hastalığa yol açan öbür nedenler arasında ur, travma, karbonmonoksit zehirlenmesi de sayılabilir.

TİTREME VE AŞIRI GERGİNLİK

Hastalığın başlıca iki özel belirtisi vardır: Titreme ve aşırı kas gerginliği. Yavaş ve düzenli olan titreme, özellikle üst ve alt üyelerde görülür. Ellerde olduğu zaman, ekmek ufalama, sigara sarmayı andıran hareketlere yol açar; ayaklardaysa pedal çevirmeye benzer hareket gözlenir. Heyecanlanmayla bu istemsiz titremelerde artış olur; istemli hareketler yaparken ve uyku sırasında bu titremeler yok olur. Kas dokusu gergin ve kasılmış durumdadır, yani aşırı gergindir. Parkinson hastalığına tutulmuş kişinin hareketleri yavaş ve azdır; yürüyüş oldukça. güçtür, yüzde anlatım yokluğu egemendir, konuşma tekdüze, yazıysa düzensizdir. Bazen yürüme sırasında hasta ya öne doğru itiliyor ya da arkaya doğru çekiliyor izlenimini verir. Bununla birlikte, kas gücü uzun süre-bozulmaz ve ancak çok geç dönemde yaşatkan sinir sistemiyle ilgili bozuklukların yanı sıra duyumsal (ağrılar) ve ruhsal (çöküntü, zihin yavaşlaması) bozukluklar ortaya çıkar.
Hastalık belirtileri üstünde etkin olan çok sayıda ilaç vardır, ancak tedavi özellikle L-Dopa verilmesine dayanır. L-Dopa, normalde beyin dokusunda bulunan, ancak Parkinson hastalığına yakalanmış olanlarda eksik kalan bir maddenin, yani dopaminin ön maddesidir. L-Dopa’nın etkisi.verilmeye başlandıktan sonraki üçüncü haftada ortaya çıkar. L-Dopa özellikle kas gerginliği ve hareketsizlik üstünde etkili olur, titremeyi düzeltici etkisi daha azdır. L-Dopa’nın yanı sıra genel bir tedavi, kaplıca tedavileri ve hareket tedavisi, hastalığın duraklamasını ya da düzelmeyi, bazen de hastalık belirtilerinin tümüyle ortadan kalkmasını sağlar.

Yorum yazın