Paranoya Nedir

Paranoya Nedir – Paranoya Nedir Belirtileri Nelerdir
Düşünce, istek ve eylemde tam bir düzen ve açıkseçiklikle kendini gösteren, sürekli ve sarsılamayacak hezeyan durumunun sinsi bir biçimde gelişme göstermesiyle belirlenen psikoz (Kra-epelin [1885-1926]).
Hastalık derecesine varan bir kibir, yargı bozukluğuyla nitelenen hezeyan (sabuklama) öncesi paranoyak oluşum kayramı (paranoya terimi yunancadaki para “yanında” ve/ıoos “düşünce” sözcüklerinden türetilmiştir) günümüzde geçerliğini yitirmiştir. Bugün artık ben ile çevre arasındaki çatışma üstünde durulmaktadır. Benin savunması, sorumlulukların çeşitli düzeylere ayrılmasına dayanır: Kötülük dışarıdan gelir, sorumlu Öteki, yani çok güçlü olan zalimdir, onda iç çatışmaların yansımasını görmek gerekir. Sistemleştirilmiş psikozlarla şizofreniler arasındaki sınırı kesin bir biçimde belirlemek olanaksızdır. Çatışmanın güçlü hatta şiddetli özelliğiyle nitelenen paranoyanın, en klasik görünüşleri yanında, çöküntü, nevroz ya da ahlak bozukluğu durumlarına geçişi sağlayan başka birçok biçimi de vardır: Kretschmer’in duyumsal paranoyası; Lacan’ın kendi kendini cezalandırma paranoyası (sado-mazoşist durumlar). Bazı sanrı verici uyuşturucular (L.S.D.) da zulüm hezeyanların yol açabilirler.

Paranoyanın tedavisi çatışmanın düzeltilmesi temeline dayanır. Çevri hastayı tuhaf görerek hapsetme, gözetleme, cezalandırma yollarına gitmemelidir. Hastaya, aşırı sıkıntı duygusu ve haksızlığa uğrama duygusun kapıldığında, sinir sistemini yatıştırıcı ilaçlar verilebilir. Duyumsal paranoyanın çöküntü yaratan dönemlerindeyse. çöküntü giderici ilaçların tartışılmaz bir etkisi olduğu kabul edilmektedir.

Yorum yazın