Ortopedi Nedir

Ortopedi Nedir – Ortopedi Hastalıkları – Ortopedi Neye Bakar
Ortopedi NedirCerrahinin kas, kemik, eklem, kiriş düzeyinde, hareket sisteminin her türlü bozukluklarını tedavi eden dalı. Önceleri, çocuktaki doğuştan ya da sonradan olan biçim bozukluklarının önlenmesi ve düzeltilmesiyle ilgili olan ortopedi günümüzde erişkinlere de yönelmiştir.
Diş-yüz ortopedisi ya da ortodonti, diş-yüz biçim bozukluklarının ve dişlerin kötü yerleşimlerinin düzeltilmesiyle ilgilenir.

ÇOCUK ORTOPEDİSİ
Yeni doğmuş çocukta, doğum sonrası muayeneyle ortaya çıkarılan ortopediyle ilgili birçok oluşum bozukluğu bulunabilir. Bunlar bazen belirgindir, ama bazen de gözden kaçabilir. Bu nedenle, doğum sonrasında titiz bir muayeneyle aranmaları gerekir. Bu oluşum bozukluklarının doğum travmaları (sözgelimi, kırıklar)-embriyo oluş bozuklukları ve dölyatağı içi anormallikler gibi olası üç kaynağı vardır. En sık raslanan embriyooluş bozuklukları ektromeli (yeterince gelişmemiş üye), hernimeli (üyelerden birinin uç bölümünün yokluğu), fokomeli (üyenin uç bölümünün doğrudan doğruya gövdeden çıktığı izlenimini veren üye gelişmemişliği), çokparmaklılık (normalden fazla sayıda parmak bulunması), yapışık parmaklılık (yapışık parmakların bulunması) ve çeşitli sakat ayak biçimleridir. Dölyatağı içi anormallikleri bacağa doğru çok kıvrılmış ayaklara, at ayağı tipinde çarpık ayaklara ve doğuştan kalça çıkıklarına neden olur.

ERİŞKİN ORTOPEDİSİ

Erişkinde ampütasyon (organ ya da doku çıkarımı) ameliyatlarından sonraki aygıt uygulamaları, kemiklerde biçim bozukluklarının tedavisi, travmaya bağlı bozunlar (kırık, çıkık, menisk bozunları, kiriş ve bağ kopmaları), çeşitli kemik-eklem hastalıkları ortopedi uzmanının alanına girer. Ortopedi uzmanının elinde çeşitli tedavi olanakları vardır. Cerrahi bir girişim kemik parçalarını istenen yere oturtabilir, eklem boşluklarına girmeye sağlar. Şişler, plakalar, madeni halkalar,kemik yamaları ve eklem protezlerinden yararlanarak kemiğin yerine oturtulmasına ve tespit edilmesi ne olanak sağlar. Kırık kemiklerin yerinde tutulması özel botlar, yarık alçı, alçılı korse, vb. yardımıyla sağlanır. Organ ya da doku çıkarımı durumunda protezlerden yararlanılır. Yeniden hareket eğitimi ve masajla ortopedi tedavisinin vazgeçilmez tamamlayıcılarıdır.

Yorum yazın