NOZOLOJİ

NOZOLOJİ i. (fr. nosologie). Hastalıkları topluca ele alarak inceleyen ve sınıflandıran tıp dalı.

— ANSiKL. Nozoloji, aslında her hastalığı tanımlamağa ve ötekilerden ayırmağa yarayan birtakım kıstaslara dayanarak hastalıkların genel bir sınıflandırmasını yapan bilim dalıdır.

Prensip olarak, sınıflandırma esas sebebe göre yapılmalıdır (msl. intanî hastalıkların sebebi mikroplardır); fakat bazı hallerde sebep değil, belirtiler esas alınır (msl. diyabette, hastalığın sebebi bilinmeyebilir, ama klinik ve biyolojik özellikleri bellidir); daha başka bazı hallerde, hastalık çeşitli sebeplerden ileri gelmekle beraber belirgin bir bozukluğa (karaciğer sirozu) yahut herhangi bir organ veya aygıt üzerinde belli bir noktadaki bir bozukluğa dayanır (mitral hastalığı [kalp], sara, [beyin], damar sertliği [damarlar] v.b.). Demek ki nozoloji, hastalıkların sebeplerini ve ortaya çıkış şartlarını inceleyen etyolojiden ve hastalıkların belirtilerini inceleyen patolojiden ayrı bir tıp dalıdır. (L

Yorum yazın