Nöroleptik nedir – Nöroleptik ilaçlar

NÖROLEPTiK sıf. ve i. (fr. neuroleptiquey. Tedavide, sinir ağrılarını dindirici maddelere denir.

— ANSiKL. Nöroleptik’ler, uyuşturucu etki yapmadan ağrıları dindirir; bu bakımdan müsekkinlerden farklıdır. Farmakolojik bakımdan nöıoleptik ilâçların başlıca özelliği, çırpınmaları ve saldırganlığı ortadan kaldırması, had ve müzmin psikoz durumlarını gitgide hafifletmesidir. Bunlar aynı zamanda anestezide ve sinir bozukluklarına yol açan birçok hastalığın tedavisinde de kullanılır.

Başlıca nöroleptikler üç kimyasal grupta toplanır: fenotiyazinler, rezerpinler ve bu-tirofenonla^ (yeni bulunmuştur, özellikle psikoza karşı çok etkilidir).

Bütün bu müstahzarların bir sakıncası vardır: bazı hastalarda, kas hareketini düzenleyen sinir sisteminde Parkinson hasta-lığındakine benzer bozukluklara yol açar (kasılma, titreme). Tedavi kesilince veya nöroleptik tedaviye devamı gerektiren vakalarda (çırpınmalı ağır psikozlar) Parkinson hastalığına karşı kullanılan ilâçlar verilince, bu bozukluklar kolayca geçer. (L)

Yorum yazın