Nörodermatoz

NÖRODERMATOZ i. (fr. neurodermato-se). Sinirlerdeki bozukluktan ileri gelen deri hastalığı. («Likenleşmiş» denen bazı egzamalar [bunların oluşmasında heyecan etkeni etyolojik rol oynar] ve sinirlerdeki bozuklukla birlikte görülen soydan geçme çeşitli deri hastalıkları bunlar arasında sayılabilir.) [L]

Yorum yazın