Nöroblast

NÖROBLAST i. (fr. neuroblaste). Hücre-bil. Etrafı ince bir protoplazma tabakası ile çevrili yuvarlak çekirdekli embriyon sinir hücresi. (Nöroblast, önce silindir şeklinde bir uzantı çıkarır; bu uzantı ileride akson olur; daha sonra, karşı uçta, dallı budaklı dendritler belirir. Bk. NöRON. (L)

Yorum yazın