Nörinom

NÖRİNOM i. (fr. neurinome). Nöroloji. Çevre sinirlerinde, sinire desteklik eden dokunun (Schwann kılıfı) oluşturduğu ur: Sinir merkezleri için gliyomlar ne ise. çevresel sinirler için de nörinom odur. (Bk. EK

Yorum yazın