Nistagmus nedir

NİSTAGMUS i. (yun. nystazein, uyumak arzusu duymak’tan). Patol. Gözlerin çok hızlı ve daima aynı tarzda kısa ve titrek salınım hareketleri yapması.

— ANSİKL. Patol. Hareket genellikle yatay yönde, bazen dairesel, seyrek olarak da dikine olur. Uyku esnasında kaybolur, heyecan ve yorgunlukla artar. Genellikle doğuştan bir bozukluktan ileri gelir; fakat sinir merkezlerinin bozulmasıyle sonradan da olabilir (madenci nistagmusu). Doğuştan nistagmusun tedavisi, varsa görme bozukluğunu ve şaşılığı düzeltmekten ibarettir. Sonradan olan nistagmus bir meslek hastalığı sayılabilir.

— Vet. Salmımlı (veya dönerli) nistagmus, ansefalitlerden, uyuşturucu madedlerden i-eri gelen zehirlenmelerden, kısaca, beyin ve beyincikteki bozukluklardan olur. (L) NİSTATİN i. (fr. nystatine). Eczc. Strep-tomyces nourcei kültürlerinden çıkarılan antibiyotik.

— ANSİKL. Nistatin, mikroskopik mantarların sebep olduğu hastalıklara karşı etki lidir: ağız monilyazı (pamukçuk), mide-ba-ğırsak monilyazı, intanlarda görülen man tar hastalığı komplikasyonları v.b. (L)

Yorum yazın