Nasır nedir

NASIR i. (ar. nâşür’dan nâsır). Patol. Genellikle el ve ayakta, sürekli sürtünmeye uğrayan noktalarda üstderinin kalınlaşması ve sertleşmesiyle meydana gelen katılık: Hiç bir şeyden çekmedi dünyada / Nasırdan çektiği kadar (O. V. Kanık). O günden kalan en korkunç hatıram […] nasırına basılmış gibi sinirli, somurtkan duran Cemal Beyin gözlerimiz karşılaştıkça, halime için için güldüğünü fark etmedi (A.H. Tanpınar). Bk. ANSİKL.

— DEY. Nasır bağlamak (veya tutmak), nasırlanmak. Mec. Duygusuz, hissiz bir hale gelmek, duyarlığını yitirmek.

— Bot. Nasır otu. Bk. SAKSIGÜZELİ.

— Ted. Nasır ilâcı, nasırların çıkarılmasını sağlayan doku öldürücü ilâç. ||iVajır bıçağı, nasırları kesip çıkarmağa yarayan hafifçe eğri, kesici âlet.

— Zool. Memeli hayvanlarda, sertleşip kalınlaşmış kılsız deri bölgesi: Afrika maymunlarının da kabası nasır bağlar.

— Zootekn. Yük, binek ve çeki hayvanlarında koşum takımının sürtünmesi sonucunda oluşan sert ve kalın deri kısmı. Bk. ANSİKL.

— ANSiKL. Patol. Nasır, uzun süre tekrarlanan bir sürtünme ve baskının sonucudur; üstderideki boynuzsu tabaka hücrelerinin kat kat birikmesinden ileri gelir; nasırın genişliği ve derinliği değişik olabilir. İnsanlarda nasır genellikle bir meslek belirtisidir; dam ustalarının, parke döşeyenlerin dizlerinde, çekiç, kazma, kürek v.b. ile çalışanların avuçlarında görülür.

Ayak parmaklarındaki nasırlar çok dar ayakkabı giymekten ileri gelir; katılaşan kısım içeriye gömülerek nasırın kökünü meydana getirir, ve;çok ağrı yapar. Bunların ilâçla öldürülerek veya nasır bıçağıyle kesilerek çıkarılması gerekir.

— Zootekn. Nasır, bir koşum parçasının (eyer, sem^r, boyunduruk v.b.) vücudun belirli bir noktasına sürekli olarak baskı yapması sonucunda oluşur (at, katır ve e-şeğin sırtında, öküzlerin boynunda). Sürtünen veya basınç yapan parça pütürlü ve bozuk otursa, nasır yaralanıp ülserleşebilir.

Yorum yazın