Mikroplar ve Hastalıklar

Mikroplar ve Hastalıklar

Hiç kimse “ben hasta olmam” diye bir savda bulunamaz. Hiç kimse “mikroplar beni etkileyemez” gibi bir inançla kendini tam güvence altında göremez.
Kusursuz ve tam sağlıklı bir kimse çocukluğundan yaşlılık dönemine kadar, başka bir deyişle ölünceye dek, çeşitli hastalıkların tehdidi altında yaşar. Ama bu demek değildir ki herkes kesinlikle bu hastalıklardan birine tutulacak!
Ancak; bakımsızlık, aşırı yemek, içmek, mikroplara karşı sağlık önlemlerini almamak, vücudu iyi ve sağlıklı tutma yollarım gereği gibi uygulamamak, aşırı davranışlarla yıpranmak gibi nedenlerle ağır ve korkulu hastalıklara tutulma olasılığı çok fazladır.
Korkulu hastalıklardan korunmanın ilk koşulu bunların meydana geliş nedenlerini öğrenmektir. İkincisi, bu hastalıklara karşı korunma önlemlerini almaktır. Üçüncü koşul ise herşeye karşın gene de hasta olunca kuruntulara kapılmamak ve gerçekçi bir tutum içinde iyileşme yolunda hekimlere yardımcı olmaktır.
Öğrenmek, korunmak ve gerçekçi olmak ! Bunlar da ancak bilinçli olarak insanın kendini, gerekli bilgilerle donatmasıyla elde edebileceği şeylerdir. Bu bölümde o gerekli bilgileri bulacaksınız.
Gülmek, arkadaşlarla koşmaca oynamak, deliksiz bir uyku uyumak, esneyerek bütün vücudu şöyle bir gerindirmek, acıktığını duymak, buz gibi bir dilim karpuzu ısırmak, bisikletle yokuş aşağı inmek, suda oynamak, pırıl pırıl gözlere ve güzel bir cilde sahip olmak; bütün bunlar bir araya toplanınca, işte o canlı duygu belirir. Buna sağlıklı olmak diyoruz.
Sağlık vücudun dengede olmasıdır. Mikroplar ve başka etkileyici güçler size sürekli olarak saldır- sa bile, sağlıklı vücutlarınız bunlara karşı koyabilecektir. Buna karşın, birçok nedenlerle vücut çalışması dengeyi yitirince, sağlıksızlık ortaya çıkar. Böylece vücudunuz kendisini saldırıdan koruyamayacak duruma düşer. Vücut bu saldırıya karşı tepkide bulunur. Hasta hissedersiniz kendinizi; yorgun, ateşli, rahatsız, üşüyen, ağrılar içinde bir vücut. Görünüşünüz de hastadır : solgun ya da kızarmış bir yüz, ciltte kaşıntı, şişme, paslı dil, yorgun gözler ve zayıflama. Bunlara ve öteki hastalık belirtilerine ve bunların yeğinlik derecelerine bakarak, doktorlar bir kişide hangi hastalığın bulunduğuna karar verebilirler.
Bir hastalık bütün vücudu ya da vücudun herhangi bir bölümünü etkileyebilir. Her hastalığın belirli bir nedeni vardır; ama bazı hastalıkların nedeni hâlâ bilinmemektedir. Bakteri ve virüs gibi küçük organizmalar, vücudu dıştan etkileyebilirler. Böylece de bulaşıcı hastalıkları oluştururlar. Öteki hastalıklar, vücudun iyi çalışmayan bir bölümünü kapsarlar. Sorun, doğuştan da olabilir, sonradan alınma da. Bunlar bulaşıcı olmayan hastalıklardır.
Bu kitapta anlatılan hastalıklar, özel nedenleri gözetilerek seçilmişlerdir. Çünkü bunlar öteden beri insan yaşamını ciddi olarak tehdit edegelmişler ve hâlâ da etmektedirler. Bundan dolayı onlara “korkulu hastalıklar” denmiştir. Bunların kimi tarihsel önemleri bakımından seçilmiştir, örneğin, çiçek ve kuduz hastalıkları gibi. Kimi de günümüzün en öldürücü hastalıkları oldukları için ele alınmıştır.
Bunların başında kalp, kanser ve şeker hastalıkları gelmektedir. Konu olarak alınanlardan bazıları kalıtımla ana babadan çocuğa geçen türler arasından, bazıları da örneğin, (multiple sclerosis gibi) hâlâ nedeni ve iyileştirilmesi bilinmeyen gizemli hastalıklar oldukları için seçilmişlerdir. Ve nihayet son yirmi beş yıldır yaygınlığı artarak salgın boyutuna varmaları nedeniyle zührevi hastalıklar ele alınmıştır.

Yorum yazın