Metastaz Nedir

Metastaz Nedir

Organizmanın herhangi bir yerinde görülen bir hastalığın bir başka bölgeye sıçraması.

Metastaz oluşturma, kanser urlarının başlıca özelliğidir. Bu tür urlar, çevrelerindeki hücreleri ya en yakın doğal kanala, ya da komşu lenf damarlarına (akkan) veya kan damarlarına dökerler. Lenf ve kanda göç eden hücreler küçük kanser ambolileri oluştururlar. Çoğunluğu, dolaşım “seline” dökülen öğeler gibi yıkıma uğrar. Bununla birlikte, bazıları uzaklarda tutunmayı başarırlar ve böylelikle metastazlar oluştururlar. Nitekim, metastaz sıklıkla, çok iyi kanlanan ve bedende filtre görevi olan iki organdan birinde, yani akciğer ve böbrekte gelişir.
Lenf sisteminde yayılma önce, en yakın lenf düğümü grubunun istilasıyla (lenf düğümü metastazı) ortaya çıkar. Daha sonra lenfin yoluna göre kötücül hücreler dolaşım “seline” ulaşabilirler ya da gene akciğer veya karın zarı gibi bir boşluğa düşüp burada tutunabilirler. Özellikle meme, prostat, tiroyit ve böbrek kanserlerinde olduğu gibi metastazlar kemiklerde de yerleşebilir. Metastaz oluşturabilme gücü kanserin yerine ve cinsine göre çok değişir. Sözgelimi, melanomlar çok erken metastaz yaparlar, ama bazı epitelyumlar metastaz yapmazlar. Bazen klinik olarak hiç belirti vermeyen bir kanser, metastazıyla ortaya çıkar. Bu ikincil yerleşimdeki hücreler kendilerine kaynaklık eden urun hücreleriyle aynı tipte olduğundan, biyopsiyle alman bir doku parçasının incelenmesiyle, araştırmayı yönlendirmek ve çoğu kez birincil kanseri bulmak kolaydır. Bir kanser metastaz yaptıktan sonra çeşitli tedavi yöntemlerine daha az cevap verir. Bu nedenle başlangıç halinde bir kanser düşün-dürebilecek her türlü anormal belirtide çok dikkatli olmak gerekir

Yorum yazın