Mamografi nedir

Mamografi nedir
MAMOGRAFİ i. (fr. mammographie). Memelerin gerek doğrudan doğruya, gerek süt kanallarına X ışınlarını geçirmeyen bir madde şırınga edildikten sonra radyografik incelemesi.

— ansikl. Memelerin doğrudan doğruya radyografisi senelerden beri yapılmaktadır. Bu muayene, göğüs urlarının teşhisinde önemli bir fayda sağlar. Mamografi*nin tam bir fayda sağlaması için, «yumuşak» ışınlar elde edilmesini mümkün kılan ve böylece memelerdeki çeşitli kısımların X ışınlarını değişik oranda geçirmesini sağlayan radyolojik tesisata ihtiyaç vardır. Çünkü bir urun habis veya zararsız olduğu ancak bu sayede anlaşılabilir. Bununla beraber bu muayenenin sonucu da kesin değildir; sadece cerrahî bir müdahalenin (vücuttan zararlı bir parçanın veya vücuda giren yabancı bir cismin ameliyatla alınması) ve doku muayenesinin bir ön hazırlığı olarak düşünülebilir, (l)

Yorum yazın