Kürtaj Nedir Nasıl Yapılır

Kürtaj Nedir Nasıl Yapılır
özel bir araçla dokuları, organları kazıyıp temizlemeye hekimlikte “kürtaj” denir, bir tedavi usulüdür. Bu arada, çeşitli mikroplardan ileri gelen kemik iltihapları kürtajla, kazınarak İyi edilir.
“Kürtaj” deyimi, daha çok, kadın hastalıklarında, dölyatağının (rahmin) içini kazımakla yapılan eylemler İçin kullanılır. Bu anlamda kürtaj başlıca İki amaçla yapılır:
1) Teşhis İçin; 2) Tedavi İçin.

Teşhis İçin Kürtaj
— Dölyatağının iç zarında iltihaplardan, fazla teşekküllerden, özellikle kanser gibi kötü urlardan şüphe edilince, hastalığı kesin olarak anlamak için, dölyatağından, kürtajla, ufak parçalar alınır, bunlar patolojik anatomi laboratuvarlarında İncelenir. Bu İncelemelerden sonra hastalığın niteliği anlaşılır, ona göre bir tedaviye geçilir.

Tedavi için Kürtaj
— Dölyatağında birtakım hastalıklar olur kİ bunlar ancak kürtajla iyi edilebilir. Fazla teşekküller, ahtapotlar (polipler), çok defa, bu şekilde kazınıp alınır.
Gebelerde Kürtaj
Tedavi İçin yapılan kürtajlar arasında, gebe kadınlara yapılan kürtajlar hekimlikte ayrı, önemli bir konudur.
Bazı kadınlar vardır kİ, gebe kaldıktan sonra, bütün isteklerine rağmen, çeşitli sebeplerden dolayı, çocuklarını karınlarında tutamazlar. Çocuk, dölyatağında 7 ay bile kalmadan, dışarıya atılır. Buna “kendi kendine düşük” denir. Bu gibi durumlarda, düşen çocuğun bazı parçaları, özellikle, çocuğu dölyatağına bağlayan etene (son) parçaları İçeride kalırsa şiddetli kanamalar olur. İşte o zaman, hastayı kurtarmak İçin, bu parçalan çıkarmak üzere, ister istemez, kürtaja başvurulur.
Bunun dışında, çocuk anasının karnında hiçbir düşme eğilimi göstermediği halde, anaya ait bazı sebepler dolayısıyla da kürtaj yapılması gerekir. Çünkü kadının bazı halleri, bazı hastalıkları vardır ki bunlar gebelik durumunda, doğum sırasında onun hayatını tehlikeye koyabilir. O zaman çocuk, neredeyse anasını ölüme sürükleyen uğursuz, zararlı bir varlık haline gelir kİ, bu durumda, yetişkin bir varlık olan anayı kurtarmak için ne olacağı henüz bilinmeyen çocuğu feda

etmeye bilim de, kanun da izin verir. Bunun dışında, ananın hayatını tehlikeye sokacak hiçbir durum yokken, sağlam çocuğu sırf annesinin ondan kurtulmak İsteği üzerine, kürtaj yaparak almak, ya da başka şekillerde çocuğun düşürülmesini sağlamak “cinai çocuk düşürme”dir kİ hekimlikçe, vicdanca doğru olmadığı gibi kanunca da yasaktır.
Yukarıda belirttiğimiz tehlikeli durumlarda da kürtaj gebeliğin ancak ilk Uç ayı içinde yapılabilir. Ondan sonra çocuk oldukça büyür, hattâ kemikleri oluşur; onun için, kürtaj yapılacak olursa kırılıp parçalanan kemikler dölyatağını, yakınındaki organları yırtıp, tehlikeli durumlar ortaya çıkabilir. (Renkli resimler: s. 1144).

Yorum yazın