Körlük Nedir – Körlük Nedenleri

Körlük Nedir – Körlük Nedenleri
Herhangi bir nedenle gözün eşyanın hayallerini beynin görme merkezine iletememesi haline “körlük” denir. Göz yuvarlığı tabakalar halinde yapılmış bir organdır (Bk. Göz). Gözün saydam tabakasında ortaya çıkacak ve bu saydamlığı bozacak aksaklıklar az, çok, körlük yaparlar. Körlük ya hiç görmemek şeklinde, ya da yarı körlük şeklinde olur. Yarı körlük az görme halidir. Görme sinirinin herhangi bir sebeple basınca uğraması, zedelenmesi ya da harap olması tam bir körlük meydana getirir. Körlük, sebeplere ve bu sebeplerin sonuçlarına göre devamlı, ya da geçici olabilir.
Gözün saydam tabaka, mercek, ağ tabaka gibi kısımlarıyla göz sinirlerinde meydana gelen ağır bozukluklar devamlı körlüklere sebep olurlar.
Bu bozukluklar çarpma, ya da mikrobik sebeplerle meydana çıkabilir. Bunların ameliyatla düzeltilebilecek gibi olanları geçicidir. Ana karnında çocuğun oluşumu sırasında gözleri etkileyen bazı aksaklıklar dolayısıyla anadan doğma körlükler de vardır.
Körlük oldukça yaygın bir sakatlıktır. 1978’de yapılan bir sayım’a göre, Türkiye’de 100.000 kör yardır. Bunların 10 000 i çocuktur.
Körlerin okutulup topluma yararlı birer kişi haline getirilmesi, bu sakat yurttaşlara yardım duygusunun yaygınlaştırılması İçin her yıl 1 ocaktan başlamak üzere “Beyaz Baston Körler Haftası düzenlenir.
Bibliyografya:
Bu konuda dilimizdeki başlıca eser. — Körlerin Eğitim-öğretimi (M.E.Franmpton’dan çev. E. Sağlamer – G. Yazgan, 2. basım, 1971).

Yorum yazın