Kastamonu Guatr Hastanesi

Kastamonu Guatr Hastanesi (1995):

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün Şubat 1995 tarihinde 100 yataklı Kastamonu Guatr Hastanesi binasının mimari projelerini elde etmek maksadıyla açmış olduğu yarışmanın amacı, özel bir dal olan Guatr Hastanesinin ve merkezinin kurulması, tanı ve tedavide olduğu kadar eğitim çalışmalarıyla da koruyucu hekimlik hizmetinin başlamasında çok önemli bir adım olabileceği düşüncesinden gelmektedir. (Soylu, 1996)

Şekil 64’te görüldüğü gibi yarışmayı Kenan- G. Özdağlar Güvenç’e ait proje kazanmıştır. Yapının toplam alanı 23.793 m’dir. İki tane ‘L’ formundan oluşmaktadır. Poliklinik- teşhis ve tedavi kısımları kendi içerisinde parçalanmıştır. Parçalanan bu alanda iç bahçe düzenlemesi yapılmıştır. Diğer ‘L’ formunda hasta bakım üniteleri yer almakta ve bu formu daireye tamamlayan kiriş sistemi bulunmaktadır. (Soylu, 1996)

Şekil 65’de görüldüğü gibi ‘L’ formunun mafsal noktasından esas giriş ve poliklinik girişi bulunmaktadır. Poliklinikler girişten itibaren lineer olarak, tek sıra halinde sıralanmıştır. Her polikliniğin önünde kendine ait bir beklemesi bulunmaktadır. Poliklinik girişi ile esas giriş ayrı olmasına rağmen ortak bir hacimde kesişmektedir. Esas girişte ortak kullanım olarak idare bulunmakta ve idarenin giriş, esas girişin lineer doğrultusunda, iki ‘L’ formun kesişme noktasında yer almaktadır. Hasta bakım ünitesi ile poliklinik çekirdekleri ortak kullanıma sunularak çözümlenmiştir. (Soylu, 1996)

Arsa kullanımı ve ulaşım olumlu biçimde çözümlenmiştir. Kitle şekillenirken karşıt formların hastane için gerekli fonksiyonları da çözümleyerek bir bütüne ulaşabilme denemesi olumlu bir özellik olarak göze çarpmaktadır. (Soylu, 1996)

Düşey sirkülasyon çekirdeğinin merkezi konumu çözümü nedeniyle üniteler arası istenen ilişkiler abartıya kaçmıştır. Ünitelerin yapıda yer alışları, birbiri ile ilişkileri iç çözümleri başarılı bulunmuştur. (Soylu, 1996)
Zemin kat girişi ve poliklinikteki hol ve beklemelerin orantısız büyüklüğüne rağmen alt zemin katındaki laboratuarlar ve röntgen ünitelerinin yeri, sıkışık ve karanlık oluşu, kreşin hastane içindeki tertibi, ünite çözümlerinde yer yer sıkışık ve dar koridorlar, kompozisyondan gelen zorlama ile iç bahçenin derin ve dar oluşu olumsuz bulunmuştur. (Soylu, 1996)

Yorum yazın