Kalp Hastalıkları Çeşitleri

Kalp Hastalıkları Çeşitleri

Kalp ve kalp kapakları, hastalıklardan kolayca zarar görebilir. Bu hastalıklar içinde en çok bilineni romatizmal kalp hastalığına yol-açan akut romatizmal ateştir. Bunun çocukluk çağında kalp kapaklarında meydana getirdiği kusurlar, yaşamın daha sonraki dönemlerinde kalp çalışmasında önemli bozukluklara neden olursa da, kapak değiştirme ameliyatları ile birçok hasta normal yaşantısına döndürülebilmektedir.
Ara sıra kalbin uyarıcı merkezinden çıkan düzensiz itkiler yada kalp atımını sağlayan bu itkilerin iletim sistemindeki bir hata, kalbin ek bir atımına yolaçar. Aritmi denen bu kalp ritmi bozuklukları, bazı ilaçlarla (dijitalin gibi) düzeltilebilir; ancak bazı durumlarda hastaya yapay bir uyarıcı takmak gerekebilir (2).

Kalbi besleyen koroner damarlarla gelen kan miktarında herhangi bir azalma, göğüs anjini (an-gina pectoris) denen bir kalp ağrısına yolaçar. Genellikle herhangi bir hareketten sonra görülen bu ağrıya kalp kasının kasılması neden olur. Kalbe giden kanın bütünüyle durması ise, kalp kasının çalışmamasına yolaçabilir. Bunun sonucunda «kalp krizi» denen anî ve ızdırap verici bir göğüs ağrısı duyulur.

Kalp krizinin en sık raslanan nedeni, koroner damardaki bir kan pıhtısı yada trombozu’dur. Koroner damarlarda bu pıhtının nasıl oluştuğu araştırılmaktadır. Şişman, az hareket eden, sigara içen, kan basıncı ve kanda kolesterol düzeyi yüksek ve ailesinde kain hastalığı olan insanların kalp krizi geçirme olasılığı yüksektir.

Etiketler: ,

Yorum yazın