İatrojenik ve İdiopatik Hastalıklar

İvatrogenik ve İdyopatik Hastalıklar

Doktorlarca tanınan son hastalık grubu, lyatrogenik ve idyopatik hastalıklardır. İyatrogenik hastalıklar tıbbi muayene ve bakım sonucu olan ve ciddî bir hastalığın tedavisi için zorunlu olarak verilen bir ilacın, göz yumulabilecek yan etkilerinden başlayıp ameliyathanelerdeki kazalar sonucu ortaya çıkan felaketlere kadar uzanan çeşitli hastalıklardır. İdyopatik hastalıklar ise, psoriyazıs (sedef hastalığı) gibi, nedeni henüz belirlenememiş hastalıklardır. Bu yüzden bu hastalıklar tedavide oldukça büyük güçlükler çıkarırlar.

Solunum yollan ve akciğer hastalıklarına yol açan etkenler, aslında öteki sistemlerde hastalık yapan etkenlere benzerler. Besinin, suyun yada havanın bedene girdiği kapılar (ağız ile burun), aynı zamanda beden savunmasının zayıf noktalarıdır. Solunum yollarının iç zan, istilacı mikroorganizmaların neden olduğu çeşitli bulaşıcı hastalıklara açıktır.

Yorum yazın