Grip Nasıl Geçer

Grip Nasıl Geçer

GRİP i. (fr. grippe). Nezle ve genel kırıklıkla karışık bulaşıcı salgın hastalık.
Patol. Grip, ateşli, bulaşıcı yerleşik ve salgın bir hastalıktır. Geçmişte bazı salgınlar çok insan Öldürdü. 1918-1919 «İspanyol gribi» salgım bütün dünyaya yayılarak bir milyondan fazla insanın ölümüne sebep oldu.
Gribin kuluçka devri birkaç saatten birkaç güne kadar değişir; hastalık birdenbire olur ve şiddetli baş ağrısı, titreme ve halsizlikle kendini belli eder; çoğu zaman bu belirtilerle birlikte nezle ve genel kırıklık görülür. Başka hastalıklara yolaçmazsa hastalığın en şiddetli devresi dört beş gün sürer. Gribin yolaçtığı hastalıklar «fırsatçı» mikroplardan (pnömokok, streptokok, enterokok) ileri gelir. Bunlar çoğalmak için organizmanın zayıf düşmesinden faydalanırlar. Gribin yolaçtığı hastalıkların en önemlileri solunum aygıtı hastalıklarıdır (pnömoni, brönko-pnömoni, cerahatli plörezi). Bağırsaklarda, sinirlerde v.b.de rahatsızlıkar görülebilir. Gribe tutulan organizma bu hastalığa karşı kısa bir süre bağışıklık kazanır. Gribe sebep olan A,A’, B virüsleri, burun ve yutak salgılarından alman mikroplar bir kültürde üretilmek suretiyle meydana çıkarılabilir. Hastanın kanında aglütinasyon miktarının arttığını meydana çıkaran Hirst tepkimesi şüpheli olaylarda biyolojik teşhise imkân verir. Gripten ve yolaçtığı hastalıklardan (bunların bulaşıcılığı daha aşağı değildir) korunmak için hastanın tecrit edilmesi, kullandığı eşyanın dezenfeksiyonu ve salgın sırasında aşı yapılması gerekir. Hafif griplerin tedavisi için, sıcak içecekler, kuvvetlendirici şuruplar, burun- yutak antiseptikleri, özellikle aspirin kullanılır, bir süre istirahat edilir. Enfeksiyon bütün vücuda yayılmışsa hastalık ancak koloidal metaller, tespit apseleri, formiıı ve otohemoterapi kullanılarak yenilebilir. Gribin yolaçtığı hastalıklarsa, antibiyotiklerin ortaya çıkmasıyle büyük ölçüde azalııiış ve hafiflemiştir. Çoğu zaman ilkbahar ve sonbaharda «mevsim nezlesi» denilen hafif bir grip görülür; başka hastalıklara nadiren sebep olan bu grip de bulaşıcıdır. (Bk: EK CİLT)
— Vet. Hayvan gripleri çok bulaşıcıdır; özel bir Ultra virüsten ileri gelir. Hastalık gırtlağın burundan yana boşluklarında, soluk borusunda ve bronşlarda görülen bozukluklarla kendini gösterir. Atta, sığırda, domuzda ve kuşlarda görülür. Grip tek başına olursa nispeten tehlikesizdir, fakat başka mikropların sebep olduğu akciğer hasta- lıklarıyle birlikte olursa tehlikelidir. Belirtileri ortadan kaldırmakla iyileşme, sağlanır.
♦ Gripli sıf. Patol. Gribe yakalanmış kimse. (L)

Yorum yazın