Glisemi Nedir

Glisemi Nedir
Kandaki şeker miktarı.
Gliserin, katı ve sıvı yağlarda,, yağ asit esterleri şeklînde bulunur. Alkolün mayalanması sırasında da oluşabilir; bu yüzden şarapta az miktarda gliserin bulunur. Sanayide, yağlı maddelerin hidrolizinde yan ürün olarak elde edilir. Bugün, petrolün cracking’i sırasında meydana gelen propilenden sentez yoluyle üretilmeğe başlanmıştır. Bk. Sanayi bölümü.
Kanda şeker bulunması normaldir: kandaki oranı binde 1,30-1,80’i aşmadıkça sidikte şeker görülmez; fakat bu oran aşılır aşılmaz sidikte şeker çıkar ve bu duruma glikozüri denir. Gliseminin acarlanması sadece karaciğerin durumuna değil, aynı zamanda ve özellikle pankreasın durumuna da bağlıdır; pankreastaki Langerhans adacıkları ensülin denilen bir hormon çıkarır; bu hormon glikozun fazlasını depo etmeğe yarar. Hiperglisemi (kan şekerinin yükselmesi) sadece hastalıktan (şeker hastalığı) ileri gelmez, zehirlenmelerden, hattâ besinlerden de ileri “gelebilir; bu durumlarda genellikle geçicidir.
Kandaki şeker miktarı glikozun indirgenme niteliğine dayanır; modern usullerle 0,1 sm® kandaki şeker miktarı tayin edilir ve böylece hem hastalığın, hem de tedavinin gelişimi kolayca izlenebilir.
Sunî olarak yaratılan hiperglisemi,, bir miktar şeker yendikten sonra kandaki şeker oranı ölçülerek değerlendirilir. Sağlam insanlarda, litrede 1,5-2 gr’lık geçici bir hiperglisemi olur ve bir saat kadar sürer. Şekerhastalarında ise hiperglisemi çok daha yüksektir ve daha uzun sürer, (l)

Yorum yazın