Eşcinsellik nedir – Eşcinsellik nasıl anlaşılır

EŞCİNSELLİK insanların kendi cinsinden kişilere cinsel eğilimduyma-sı durumu. Eşcinsel (homoseksüel) sözcüğünün kaynağı Eski Yunan’-dan gelmektedir. “Homo” eş – aynı, “sex” cinsel sözcüklerinden türetilen homoseksüellik kadınların kadınlarla, erkeklerin erkeklerle cinsel ilişki kurmaları durumunu tanımlar. Erkek eşcinsellere androfili, kadınlarda ise sevici (lesbien) denilmektedir.

Eşcinseller de aşırılar, iki cinsliler (Amfijen) ve geçicilerin karşı cinsle ilişki kurabilmelerine karşın aşırılar yalnız kendi cinslerinden kişilerle cinsel ilişki kurabilirler.

Eşcinsellik cinsel kimlik gelişiminde sapmalar sonucu ortaya çıkar. Bazı toplumlarda eşcinsellerin evlenmelerine izin verilirken, bazı toplum-larda eşcinsellik kanunen suçtur.

Eşcinselliğin nedenleri bilimsel araştırmalara konu olmuş, olayın ruhsal yönü Dr. Freud ve izleyicilerince araştırılmıştır. Freud eşcinselliğin, cinsel kimlik gelişmesi sırasında geçirilen aşamalardan birine takılıp kalma sonucunda ortaya çıktığını öne sürmüştilr. Eşcinsellik günümüzde de yaygın bir inceleme ve araştırma konusu olma durumunu sürdürmektedir.

Yorum yazın