Enfeksiyonlar Nasıl Başlar?

Enfeksiyonlar Nasıl Başlar?

Sidik yolları enfeksiyonları kadınlarda çok daha yaygındır. Bunun nedeni, kadında daha kısa olan sidik yolunun (sidik torbasından dışarıya giden boru) bakterilere, erkekte olduğundan daha kolay giriş sağlaması olabilir. Bütünüyle dolu olan sidik torbasındaki yaklaşık 300 mİ sidiğin, normal olarak, yalnız 1-2 mİ’si dışında tümü dışarı atılır. Prostatı genişlemiş bir erkekte olduğu gibi (4) sidik torbası boşalması tam olmazsa, buraya varan her bakteri sidikle birlikte atılmadığından enfeksiyona daha kolay yolaçabilir. Sidik yolundaki doğuştan anatomik anormallikler yada böbrek taşları, bakteriyel enfeksiyonları körükler.
Böbrekteki taşlar, sidiğin oluşması sırasında böbreklerin süzdüğü minerallerin birikmesiyle meydana gelir. Taşlar sidik yolunda toplanır yada hareket ederlerse yoğun ağrıya (sidik yolu sancısı) neden olurlar.

Böbreğin iki milyona yakın süzme biriminin yada nefron’unun bir parçası olan böbrek kanalları, doğuştan yada piyelonefrit’in (ciddi böbrek enfeksiyonu) bir sonucu olarak kusurlu olursa, kalsiyum tuzu kristalleri birikebilir. Taş, gut hastalarında da oluşabilir.

Urogenital sistem, cinsel birleşme sırasında da enfeksiyon kapabilir. Bu zührevi bozuklukların birkaç türü vardır (5,6,7). Bunlar, hem enfeksiyon sırasında bölgesel hastalık belirtileri, hem de kısırlık gibi kalıcı sorunlar doğururlar. Fi-renginin başka sonuçları, ancak birkaç yıl sonra, yaygın dolaşım yada sinir sistemi hastalıkları geçirilince anlaşılabilir. Bununla birlikte, antibiyotiklerin çıkışı, bu hastalıkların uzmanlarca zamanında tedavi edilmesini mümkün kılar. Tahriş ve akıntıya neden olan dölyolu enfeksiyonları daha az ciddi, ama çok daha yaygındır. Bunlara mantar.
özellikle de Candida albicans (pamukçuk), yada Trichomonas cinsine ait amipsi organizmalar yolaçabilir.

Zührevi hastalıklar yada urogenital sistemdeki bazı bozukluklar, kısırlığa neden olabilir. Bu bozukluklar arasında, erkekteki er-bezlerinin birinin yada her ikisinin içerde kalması (erbezleri normal olarak doğumdan önce dışarı çıkar); erbezleri yada yumurtalıkların yumurta ve sperma üretme yetisini azaltan kusurlu oluşumu; erbezi yada yumurtalıkların zedelenmesi yada hastalanması vardır.

Yorum yazın