Embriyo nedir

Embriyo nedir döllenmiş yumurtanın dölüt haline gelinceye kadar geçirdiği evrede, yavruya verilen ad. Bitkilerde tohumlardaki bitki taslaklarına da embriyon denirse de terim daha çok insan ve hayvan yavrularının ilk gelişim, evresi için kullanılır. İnsan embriyonu döllenmeden sonraki sekizinci gün, yumurtanın embriyon noktacığından başlayarak gelişir. Bu embriyon noktasının hücreleri, bir süre çoğalarak, iki kat oluşturacak biçimde farklılaşır. Bunlar ektoblast (dışkat) ve en-doblast (içkat) adını alır. İkinci haftanın sonunda, dışkatın bazı hücreleri farklılaşarak mezoblast (ortakat) denen üçüncü bir kat oluştururlar. Embriyon evresi, insanda Uç ayda tamamlanır ve bu süre içinde söz konusu katların hücreleri durmadan çoğalıp farklılaşarak, ek-toblasttan deri ve bütün sinir sistemi, mezoblasttan kemik, kas, sidik, üreme ve dolaşım sistemleri, endoblasttan ise bağırsaklar ve bunların eklentisi olan organlar oluşur. Sekizinci haftada embriyonun boyu 28 mm’yi bulur ve görünümü insan biçimini alır.

Embriyon, yaşamı süresince kötü etkiler alırsa biçim bozukluklarına uğrayabilir. Ektoblast katı, özellikle çoğalma sürecinin doruk noktasında olduğu sırada, zararlı etkilere karşı, diğer katlardan daha du-yarlıdır.

örneğin altıncı yedinci hafta arasında, embriyonu kızamıkçık virüsü etkileyecek olursa, yürekte ve işitme organlannda ağır sakatlıklar oluşabilir.

Yorum yazın