Dejeneratif Hastalıklar

Soysuzlaşmayla (Dejeneratif) ve Bağışıklıkla İlgili Hastalıklar

İnsan dokuları makinalar gibi yıpranıp eskir, ama makinaların tersine çoğu durumlarda kendi kendilerini onarabilirler. Ne var ki, yaşın ilerlemesiyle birlikte, onarım yetisi azalır ve bozulma hızı onarımı geçtikçe soysuzlaşma hastalıkları belirtileri ortaya çıkar. Soysuzlaşma durumlarından en çok görüleni, saç ağarması, saç dökülmesi ve yaşlıların çoğunun yakındıkları göz merceğinin esnekliğini yitirmesidir., Bununla birlikte çok daha ciddi olanı, yaşlı kimselerin yıpranmaya başlayan eklemlerinin yüzeylerinde çok yaygın olarak görülen ağrılı osteoartrit (3) ve Parkinson hastalığı gibi, sinir sistemindeki soysuzlaşma durumlarıdır.

Atardamarlar düzgünlüklerini ve esnekliklerini yitirdikleri zaman görülen ve göğüs anjini, koroner trombozu ve inme’ye volaçan atardamar sertleşmesi, yani arteriyoskleroz, sanayi ülkelerinde görülen en önemli hastalıktır ve öteki hastalıkların. hepsinden daha çok ölüme neden olur.
Bedenin bağışıklık savunması, bulaşıcı hastalıklara ve belki birçok kanserlerin oluşumuna karşı koruma sağlar. Bununla birlikte, kimi zaman bu savunmalar herhangi bir zararı olmayan «düşmanlarca, hattâ bedenin kendi dokularına yönelir. Bunun gibi olağandışı yanıtlar, saman nezlesine, kurdeşene (ürtiker) ve astıma (2) ve ayrıca çok daha ciddi romatoid artrite ve hemolotik anemi’ye yolaçar. Bu hastalıkları meydana getiren bağışıklık tepkileri, böbrek ve kalp nakillerindeki red olaylarından sorumlu olan mekanizmalara benzer. Bazı durumlarda ise anneler, karınlarındaki bebeğin alyuvarlarına tepki gösterirler ve eteneden geçen antikorlar üreterek, bebeğin kanını bozar, Ehesus bebeği olarak bilinen duruma yolaçarlar.

Etiketler: ,

Yorum yazın